16.3.2021 - 08:00

Folkhälsans mångsidiga historia samlas mellan två pärmar

I dag den 16 mars fyller Samfundet Folkhälsan 100 år. I Mitt i samhället, nära människan lyfter historikern Julia Dahlberg fram den viktiga roll Folkhälsans satsningar på utbildning, forskning och hälsa i vardagen haft för att bygga dagens Välfärdsfinland. Boken fångar in Folkhälsans innehållsrika historia, men är samtidigt en berättelse om Finland.

Hundra år med Folkhälsan har visat att våra främsta tillgångar är människors sakkunskap och frivilliga engagemang, sammanfattar Siv Sandberg, Samfundet Folkhälsans ordförande.

Folkhälsans historia inleds när den så kallade Florinska kommissionen vid SLS grundas 1911, för att tio år senare ombildas till Samfundet Folkhälsan. För Julia Dahlberg, som under arbetet med boken gått igenom alla år av verksamhet, har det blivit uppenbart att Folkhälsan är en samlande mittpunkt i mångas vardag.

– När det handlat om frågor som gäller hälsa och välmående har man på finlandssvenskt håll oftast vänt sig till Folkhälsan. Det är få andra organisationer som kommit i kontakt med så många människor på så många olika sätt som Folkhälsan gjort.

I Mitt i samhället, nära människan får vi följa Folkhälsans utveckling från starten med ärftlighetsforskning och hälsosystrar till dagens mångfasetterade roll som medborgar- och forskningsorganisation samt producent av utbildning och service. Boken är rikt illustrerad och bygger på tidigare oanvända källor ur Folkhälsans arkiv, som finns hos SLS. Boken, som är ett samarbete mellan SLS och Folkhälsan, utkommer både som tryckt bok och som gratis e-bok på sls.fi.

 

FD Julia Dahlberg är historiker. Hon har tidigare varit anställd som forskare vid Samfundet Folkhälsan och är för närvarande SLS-finansierad forskare vid Uleåborgs universitet.

För recensionsexemplar och intervjuförfrågningar, kontakta försäljningskoordinator Hanna Riska på SLS, hanna.riska@sls.fi eller +358 40 558 2096.

För mera information, kontakta bokens huvudredaktör, producent Eva-Maria Nystén på Folkhälsan, eva-maria.nysten@folkhalsan.fi eller +358 40 503 0876.

 

Julia Dahlberg
Mitt i samhället, nära människan
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland 1921–2021
Cirkapris 34 euro
ISBN: 978-951-583-524-6
Omslag: Nanne Nylund/Byrålådan

 

Pressbilder:

1. Omslag, Nanne Nylund/Byrålådan
2. Julia Dahlberg. Foto: Janne Rentola
3. Tuberkulosundersökning i Replot, 1925. Folkhälsans ordförande i Vasa, L.J. Lindström, assisteras av hälsosyster Rachel Edgren. Foto: K.E. Ståhlberg
4. Folkhälsans simskola. Foto: Nina Ahtola
5. Folkhälsans frivilliga bjuder seniorer på cykeltur. Foto: Matias Uusikylä
6. Barnavårdsinstitutets elever med barn på institutets barnhem, 1934. Foto: Heinrich Iffland

 

      folkhalsan-logo