28.6.2022 - 11:00

Björn Teir ny vd för Svenska litteratursällskapet i Finland

Svenska litteratursällskapets (SLS) finansråd har valt politices magister Björn Teir till ny vd för sällskapet. Teir efterträder Dag Wallgren, som avgår i höst.

Björn Teir, 53, är för tillfället partner i konsultföretaget Haahtela, som specialiserar sig på projektledning och programutveckling inom bygg- och fastighetsbranschen. Under 2014–2018 var han fastighetsdirektör på Stockmann och ingick i bolagets koncernledningsgrupp. Teir har även arbetat som vd för bland annat Forum Capita och Arcada Nova. Under 1990-talet jobbade han bland annat i Europaparlamentet och för FN i forna Jugoslavien.

Teir var styrelseordförande för Svenska kulturfonden 2008–2014. För tillfället har han förtroendeuppdrag i bland annat Helsingfors universitets fastighetsutskott, Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA och Svenska folkskolans vänner.

– Jag är tacksam för förtroendet och ser fram emot att jobba för att stärka det svenska i Finland och för att främja forskning tillsammans med SLS förtroendevalda, medarbetare och samarbetspartner. Litteratursällskapet har ett tydligt uppdrag och en klar vision, och jag är speciellt glad över att verksamheten vilar på en solid värdegrund med ledorden kunskap, kvalitet, förnyelse och mångfald, säger Teir.

Björn Teir kommer att leda SLS operativa verksamhet. Han rapporterar till sällskapets finansråd och vetenskapliga råd.

– Björn Teirs breda erfarenhet inom olika samhällssektorer och engagemang för den svenska kulturen i Finland är en utmärkt utgångspunkt för hans uppdrag som vd för vårt sällskap, säger SLS ordförande Henrik Meinander som leder det vetenskapliga rådet.

 – Rekryteringsprocessen har varit grundlig och vi hade ett antal bra kandidater. Beslutet att välja Teir var enhälligt. Han kombinerar ett gediget kunnande inom förvaltning med en lång ledarskapserfarenhet. Han är mycket lämpad att genomföra sällskapets ambitiösa strategi, säger Johan Aalto, SLS skattmästare och ordförande för finansrådet.

Björn Teir är medlem av SLS finansråd sedan 2021. Under rekryteringsprocessen har han jävat sig och har inte deltagit i rådets beredning av vd-valet. Teir avgår som medlem av finansrådet i samband med att han tillträder som vd.

SLS verkar inom forskning, arkivverksamhet, utgivning och förmögenhetsförvaltning. Sällskapet har omkring 80 anställda i Helsingfors och Vasa, och omkring 200 förtroendevalda.

 

För mer information, vänligen kontakta

Björn Teir
owbea.grve@unnugryn.svif.alethaah@riet.nrojb
+358 50 553 5108

Johan Aalto
skattmästare, Svenska litteratursällskapet i Finland
wbuna.nnygb@unaarffaryyzna.pbzmoc.namllenssennah@otlaa.nahoj
+358 40 060 9755