22.1.2021 - 08:00

Barnbokspionjären Topelius läsning för barn ges ut digitalt

”Öppnen fönstret och låten verldens luft strömma in!” skrev Zacharias Topelius 1865. Han ville skapa litteratur för barn som inte var fylld med moraliska pekpinnar utan lekfull och alltid på barnens nivå. Den omfattande samlingen Läsning för barn, med texter som uppskattades i hela Norden, ges i dag ut både i bokform och digitalt, medan Övrig barnlitteratur utkommer digitalt.

I de åtta volymerna Läsning för barn (1865–1896) samlade Zacharias Topelius sina verk för unga och skapade samtidigt en serie klassiker. Här samsas kända sagor som ”Sampo Lappelill” och ”Adalminas pärla”, pjäser som ”Fågel blå” och visor som ”Sov du lilla videung”, ”Lasse liten” och ”Nu står jul vid snöig port”. Topelius arbetade i många genrer och omskapade dem på sätt som kom att bli bestämmande för flera av 1900-talets största nordiska barnboksförfattare. Han tog barnets fantasi på allvar och bjuder in läsaren genom humor, lyhördhet och ett direkt tilltal. I sin inledning kartlägger Olle Widhe, docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, Topelius epokgörande roll för barnlitteraturhistoriens utveckling i Norden.

Övrig barnlitteratur innehåller ett hundratal verk av Topelius som inte ingår i Läsning för barn. Materialet upptar en mångfald genrer och ämnen: här ingår folksägner, dikter och visor, fabler, vardagsnära berättelser men också artiklar om djurskydd, naturvetenskapliga rön och tekniska uppfinningar. Bidragen publicerades dels i samlingarna Sagor I–IV, dels i olika barntidningar (1847–1898). I utgåvan ingår dessutom bilderböcker med text av Topelius, som Barnens sommar på landet I–II med illustrationer av Alexandra Frosterus-Såltin och Annas sommar illustrerad av Hanna Frosterus-Segerstråle. Dessutom publiceras Topelius fria översättningar av ett urval av Grimms sagor, Barnträdgården, samt Oscar Pletschs bildverk för barn med strofer av Topelius.

Zacharias Topelius Skrifter är den första vetenskapliga utgåvan av Topelius omfattande författarskap, som nådde en stor publik och i decennier bidrog till att forma historiesynen hos läsarna i både Sverige och Finland.

Alla utgåvor utkommer gratis på topelius.sls.fi. Foton på Zacharias Topelius kan laddas ner från sls.finna.fi.

Webbinariet Barnbokspionjären Topelius arrangeras i dag 22.1 kl. 13–15.30. Föreläsare: Karin Helander, Ina Krokfors, Hanna Kurtén, Päivi Lappalainen, Olle Widhe och Mia Österlund. Moderator: Fredrik Sonck. Du får Zoomlänken till webbinariet genom att kontakta evenemangskoordinator Linda Cantell, yvaqn.pnagryy@fyf.svif.sls@lletnac.adnil .

Recensionsexemplar: försäljningskoordinator Hanna Riska, unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah eller +358 9 618 775 35.

Zacharias Topelius
Läsning för barn
Utg. Hanna Kurtén & Ulrika Gustafsson
Zacharias Topelius Skrifter X:1
Cirkapris 44 euro
ISBN 978-951-583-525-3
1530 s., inbunden
Omslag: Antti Pokela

Zacharias Topelius
Övrig barnlitteratur
Utg. Ina Krokfors
Zacharias Topelius Skrifter X:2