21.4.2023 - 08:00

Åsa von Schoultz ny ordförande för Svenska litteratursällskapet i Finland

Svenska litteratursällskapet i Finlands (SLS) vetenskapliga råd valde vid sitt konstituerande möte den 20 april 2023 professor Åsa von Schoultz till sällskapets nya ordförande.

Åsa von Schoultz har varit medlem i SLS vetenskapliga råd sedan 2021 och efterträder professor Henrik Meinander som ordförande.

von Schoultz innehar den svenskspråkiga professuren i allmän statslära vid Helsingfors universitet sedan 2017. Hennes forskning rör politiska beteenden och attityder hos medborgare och politiker. Hon är även ledare för Finlands valforskningskonsortium.

– Svenska litteratursällskapets betydelse växer i takt med utmaningarna för det svenska i Finland. Det är en stor ära att få möjlighet att leda sällskapet och utvecklingen av dess verksamhet in i framtiden. Det känns självklart också roligt att bli utsedd till SLS första kvinnliga ordförande, säger von Schoultz.

Till vice ordförande omvaldes rektor Mona Forsskåhl och till sekreterare omvaldes professor Pauline von Bonsdorff.

Professor Marcus Norrgård och forskningschefen Heidi Schauman valdes in i SLS vetenskapliga råd respektive finansråd vid årsmötet den 4 april.

Lagman Johan Aalto fortsätter som SLS skattmästare.

Vetenskapliga rådet och finansrådet är SLS två högsta förtroendeorgan. Vetenskapliga rådet säkerställer att litteratursällskapets vetenskapliga och kulturella syften förverkligas, medan finansrådet styr SLS finansierings- och placeringsverksamhet.

För mer information, kontakta

Åsa von Schoultz
SLS ordförande
tfn +358 50 3035686, e-post: asa.vonschoultz@helsinki.fi

Jonas Lång
kanslichef, SLS
tfn +358 45 6577422, e-post: jonas.lang@sls.fi