8.4.2022 - 08:00

Anna Slotte och Gunilla Widén nya medlemmar i SLS vetenskapliga råd

Docent Anna Slotte och professor Gunilla Widén valdes in i Svenska litteratursällskapet i Finlands (SLS) vetenskapliga råd vid årsmötet den 7 april 2022. Widén och Slotte efterträder professor Tom Moring och professor Camilla Wide som meddelat att de inte ställer upp för återval.

Anna Slotte är docent och verkar som universitetslektor vid den svenskspråkiga lärarutbildningen på pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Hennes forskning berör undervisningens digitalisering och flerspråkighet i pedagogiska sammanhang, särskilt med fokus på språkstärkande undervisning, språköverskridande verksamhet och digital litteracitet.

Gunilla Widén är professor i informationsvetenskap och prorektor för undervisning vid Åbo Akademi. Hennes forskning berör informationsbeteende, media- och informationskompetens samt kunskapsledning och hon har lett ett flertal stora projekt om nyckelkompetenser i informationssamhället.

Av de medlemmar i vetenskapliga rådet som stod i tur att avgå återvalde årsmötet professor Henrik Meinander och akademilektor och docent Ann-Catrin Östman. Samtliga fyra valdes fram till årsmötet 2025.

Partner Björn Teir återvaldes till medlem i finansrådet fram till årsmötet 2026.

Finansrådet och vetenskapliga rådet är SLS två högsta förtroendeorgan. Finansrådet styr SLS finansierings- och placeringsverksamhet, medan vetenskapliga rådet säkerställer att sällskapets vetenskapliga och kulturella syften förverkligas.

57,9 miljoner till utbildning, kultur och vetenskap

– SLS fondförvaltning uppvisar en lång räcka av framgångsrika år. 2021 var fondernas avkastning 22,8 procent. Vi har goda förutsättningar att möta all den osäkerhet som världsläget innebär för ekonomin. Vårt mål är fortsättningsvis att upprätthålla en stabil och förutsägbar nivå på SLS och Svenska kulturfondens utdelning och verksamhet. Jag tror att det kommer att lyckas, och att SLS även de närmaste åren kommer att kunna styra närmare 60 miljoner per år till utbildning, kultur och vetenskap, säger SLS vd Dag Wallgren.

Under 2021 använde SLS 15,9 miljoner euro till allmännyttig verksamhet. I summan ingår 7,6 miljoner euro i stipendier och understöd till forskning, litteratur och kultur. Till Svenska kulturfondens disposition ställdes 42 miljoner euro. Svenska kulturfonden ägs och förvaltas av SLS.

SLS årsredovisning för 2021 kan läsas här.

 

Mer information:

Dag Wallgren, vd
040 522 4648
qnt.jnyytera@fyf.svif.sls@nergllaw.gad

 

Pressbilder:

  1. Anna Slotte. Foto: privat
  2. Gunilla Widén. Foto: Koivumäki/Airaksinen 2017. Copyright: Åbo Akademis bildbank