SLS-bloggen

Kategorier Kategorier
Har känslorna tagit över politiken? Nina Edgren-Henrichson ons, 12/29/2021 - 08:00
Statsvetaren Daniel Kawecki hade under en längre tid noterat att spänningen i samhället ökat, att den politiska atmosfären blivit alltmer laddad – och han ville veta vad det beror på. Det i kombination med en önskan att börja forska ledde till att han nu är doktorand i statskunskap vid Helsingfors universitet och forskare anställd vid SLS samhällsvetenskapliga nämnd sedan hösten 2020. Daniel