Midsommaren 1917 på villan Solvik, Hirvensalo, Åbo. Anna Holmström på verandan med barnen och informatorn Aarne Pesola till höger. I taket hänger en midsommarkrans. Fotograf: Alfred Holmström. SLS/Borgerlig livsföring inom släkterna Blom och Palén i Nystad och Holmström i Åbo (SLS 1405)

De flesta av oss lever våra liv utan att lämna särskilt tydliga avtryck i historien. Advokaten och sjubarnsfadern August Alfred Holmström, född 29.4.1872 i Åbo, har däremot lämnat mycket konkreta spår i form av hundratals glasnegativ. Holmström var en hängiven amatörfotograf och hans alster ingår nu i det nya albumet Borgerligt liv i Åbo och Nystad på Finna. Albumets knappt 1 000 bilder är fritt tillgängliga att laddas ned och använda, förutsatt att man nämner fotografen och källan. För alla intresserade av det tidiga 1900-talets kulturhistoria, familjeliv, stadsmiljöer, arkitektur, dräktmode eller fotografimetoder gömmer sig här en liten skatt.

Anna och Alfred Holmström i salen på Solvik, Hirvensalo 1915. Fotograf: Alfred Holmström. SLS/Borgerlig livsföring inom släkterna Blom och Palén i Nystad och Holmström i Åbo (SLS 1405)

Alfred Holmström har också lämnat spår i det finländska samhället: han grundade Finlands Advokatförbund år 1919 och var dess första och mångåriga ordförande. Utmärkande för Holmström var hans ideella läggning och stora organisationsförmåga. Han betonade yrkesetiken inom advokatkåren och ansåg att en av förbundets viktigaste uppgifter var att skapa gemensamma yrkesetiska föreskrifter. Han startade också advokatförbundets tidskrift Defensor Legis och arbetade för en pensionskassa för Finlands advokater.

Alfred Holmströms advokatbyrå i Åbo, 1900–1910. Fotograf: Alfred Holmström. SLS/Borgerlig livsföring inom släkterna Blom och Palén i Nystad och Holmström i Åbo (SLS 1405)

Fotodonation av släkterna Holmström, Blom och Palén

Under 1980-talet donerades Alfred Holmströms glasnegativ till SLS arkiv tillsammans med andra fotografier som anknyter till den holmströmska familjen genom släktband. Negativen kopierades och donatorerna, som själva var nära släkt med fotografen, försåg bilderna med beskrivande texter. Årtionden senare, när tekniken gjort det möjligt, har fotografierna digitaliserats och försetts med behövlig metadata.

Alfred Holmströms fru, Anna Lovisa Holmström född 31.12.1878 i Nystad, var dotter till sjökaptenen och rådmannen Gustaf Blom och Emmy Blom, född Palén. En del av fotografierna i samlingen härstammar därför från familjerna Blom och Palén i Nystad.

Nyåret 1915 hemma hos familjen Holmström i Åbo. De vuxna från vänster: Anna Holmström, Julia Holmström och bröderna Alfred Holmström och Erik Holmström. Fotograf: Alfred Holmström. SLS/Borgerlig livsföring inom släkterna Blom och Palén i Nystad och Holmström i Åbo (SLS 1405)

Stor familj och egen advokatbyrå

Alfred Holmström gifte sig med Anna Blom midsommaren 1900 och makarnas första hem fanns på adressen Eriksgatan 8 i Åbo. Med tiden fick paret sju barn, sex söner och en dotter, födda mellan 1901 och 1913. Alla barnen uppnådde vuxen ålder, men den nästäldsta sonen Björn stupade under vinterkriget 1940 i Karelen.

Senare bodde den växande familjen på Auragatan, först på nummer 3 och sedan på nummer 15, i Vuorilinna uppe vid Åbo konstmuseum i Puolalaparken. Holmström hade här också sin egen advokatbyrå, grundad år 1900. Han arbetade som advokat i Åbo mellan åren 1900 och 1920 och från och med 1922 i Helsingfors, där familjen bosatte sig. Under mellantiden ägnade han sig åt bankverksamhet. Alfred Holmström avled plötsligt 1.3.1926 under en affärsresa i Greifswald i Tyskland, endast 54 år gammal. Änkan Anna blev ensam kvar med barnen, av vilka de yngsta då var i tonåren. Anna Holmström dog 14.8.1972 i Helsingfors, i en ålder av 94 år.

Barnen Holmström med kamrater på Sandö i Nagu 1907. Fotograf: Alfred Holmström. SLS/Borgerlig livsföring inom släkterna Blom och Palén i Nystad och Holmström i Åbo (SLS 1405)

Familjen i fokus

I den donerade bildsamlingen är det Alfred Holmströms egna alster som sticker ut tack vare sin tekniska kvalitet och de intima porträtten av frun Anna och de sju barnen. Han tyckte ibland också själv om att posera på bilderna. Ofta är de avporträtterade personerna ganska stelt uppställda framför kameran, som en följd av den tidens fotograferingsteknik med långa exponeringstider. Barnen har tydligt blivit uppmanade att hålla sig stilla. Att det inte alltid har lyckats kan man se av att en viss figur på bilden är otydlig i en annars knivskarp omgivning. Undantag till de poserande motiven finns ändå, till exempel barnen som leker nakna i vattnet eller vännerna som åker skidor i långa kjolar. Här blir det genast mera liv i bilden, men tyvärr ofta på bekostnad av skärpan.

Familjens tjänarinnor, systrarna Brunow, med bland andra Gösta och Björn Holmström på stranden vid Oskarsberg, Runsala, Åbo 1905. Fotograf: Alfred Holmström. SLS/Borgerlig livsföring inom släkterna Blom och Palén i Nystad och Holmström i Åbo (SLS 1405)

Alfred Holmströms främsta motiv var hemmet och familjen i Åbo, den närmaste släkten och vännerna. Mest bilder finns det av den växande barnaskaran, de flesta tagna under sommarvistelserna i Åbo skärgård. Här hyrde familjen Holmström till en början hälften av den vackra spetsvillan Oskarsberg på Runsala. Senare under 1910-talet köpte Alfred Holmström villan Solvik på Hirvensalo. Några somrar hyrde familjen också ett ställe på Sandö i Nagu och med den egna motorbåten Anita II gjorde man båtfärder i skärgården och ända till Visby på Gotland.

Anna och sonen Bertil Holmström på Solviks glasveranda, Hirvensalo 1914. Fotograf: Alfred Holmström. SLS/Borgerlig livsföring inom släkterna Blom och Palén i Nystad och Holmström i Åbo (SLS 1405)

Holmströms motorbåt Anita II under ett besök hos familjen Tollet på Vilissalo i Nystad 1911. Alfred Holmström andra från vänster, Julia Holmström i mitten och ”Båt-Kalle” Yngelius (Ingelius?) till höger. Fotograf: Alfred Holmström. SLS/Borgerlig livsföring inom släkterna Blom och Palén i Nystad och Holmström i Åbo (SLS 1405)

Det borgerliga livets fröjder

Ett tacksamt porträttmotiv, utöver de egna barnen, var den ståtliga svägerskan Julia Holmström, född Julia Ivanovna Ungerman i Ryssland och gift med fotografens yngre bror, översten Erik Holmström. I samlingen ingår också en del av broderns fotografier från Ryssland. Också svärföräldrarna och fruns syster Mia Blom i Nystad hörde till dem som Holmström gärna placerade framför sin kamera.

Svägerskan Julia Holmström, nyss uppstigen ur havet, på Oskarsbergs brygga på Runsala 1906. Fotograf: Alfred Holmström. SLS/Borgerlig livsföring inom släkterna Blom och Palén i Nystad och Holmström i Åbo (SLS 1405)
Krocketspel på Oskarsberg, Runsala 1906. Alfred Holmström längst till vänster och systrarna Anna Holmström och Mia Blom i mitten. Fotograf: Alfred Holmström. SLS/Borgerlig livsföring inom släkterna Blom och Palén i Nystad och Holmström i Åbo (SLS 1405)

Andra intressanta motiv är gatumiljön och interiörer i Åbo och Nystad, personalen på Alfred Holmströms advokatbyrå, sällskapet i ”Engelska Klubben”, bjudningar, badliv och skidutflykter, båtfärder och resor. Albumet innehåller också fotografier från sonen Gösta Holmströms militärvistelse i närheten av Viborg. Utöver många stadsbilder från Nystad, tagna av anonyma fotografer, innehåller albumet fotografier tagna av Anna Palén och porträtt hos olika ateljéer. Samlingen omspänner tidsperioden 1860-talet till 1930-talet, om än de flesta bilderna är från 1900-talets första decennier.

Marknad på salutorget i Åbo 1903. Hotel Phoenix i mitten och den ortodoxa kyrkan till höger. Fotograf: Alfred Holmström. SLS/Borgerlig livsföring inom släkterna Blom och Palén i Nystad och Holmström i Åbo (SLS 1405)
Segelbåtsfärd med bland andra apotekare Wilhelm Palén i Nystad 1908. Anna Holmström tredje från höger. Fotograf: Alfred Holmström. SLS/Borgerlig livsföring inom släkterna Blom och Palén i Nystad och Holmström i Åbo (SLS 1405)
Snöbollskrig med bland andra vännen doktor John Grönberg med fru under en vinterutflykt till Runsala 1907. Anna Holmström andra från höger. Fotograf: Alfred Holmström. SLS/Borgerlig livsföring inom släkterna Blom och Palén i Nystad och Holmström i Åbo (SLS 1405)

Liksom dagens privata bildflöden i sociala medier ger de sekelgamla fotografierna säkert en förljugen bild av vardagen. Det var inte alltid sol och sommar, barnen var inte alltid glada, det förekom både sjukdom, olycka och krig – men det har man låtit bli att föreviga. En bild säger inte allt, men ibland kan en bildsamling hjälpa oss att förstå något av hur livet tedde sig för personer som levde för mer än hundra år sedan.

Text: Marika Rosenström

 

Källor:

SLS arkiv, Helsingfors: SLS 1405, Borgerlig livsföring inom släkterna Blom och Palén i Nystad och Holmström i Åbo
Peltonen, Jukka: Asianajajaoikeuden ja sen lähteiden historiasta. 2017: https://kilta.asianajajat.fi/images/Peltonen-Asianajajaoikeuden-ja-sen-l%C3%A4hteiden-historiasta.pdf
SvJT, Svensk juristtidning 1926: https://svjt.se/svjt/1926/253