Edith Södergran som skolelev, cirka tretton år gammal.

Edith Södergran (1892–1923) är en av våra största poeter, känd som förgrundsgestalt inom modernismen. Under våren 2021 publicerade SLS Edith Södergrans arkiv i digitaliserad form på den nationella sökportalen Finna. Där går det att bläddra bland Södergrans handskrivna originalmanuskript, brev och olika personliga handlingar som ett minnesalbum, en hårlock och ett broderi. Södergran var också intresserad av att fotografera och i hennes arkiv ingår ca 400 fotografier som har publicerats på Finna. Materialet får användas fritt så länge SLS och fotografens namn nämns enligt licensen CC BY 4.0 vid publicering.

Arkivpedagogiskt samarbete

Under årens lopp har Edith Södergrans arkiv intresserat forskare inom olika discipliner. Nu hoppas vi på SLS arkiv att också skolelever ska få upp ögonen för en del av det arkivmaterial som bevarats efter en av Nordens största poeter. En arbetsgrupp på arkivet har fått utmana sig genom att tänka brett och arkivpedagogiskt, att syna Södergrans arkivmaterial ur olika vinklar och fundera på hur materialet kan användas i skolundervisningen. Vad kan materialet belysa och vilka frågor kan diskuteras utgående från materialet? Arbetsprocessen har resulterat i ett mångsidigt materialpaket om Södergran som är tillgängligt på Finna Klassrum. Materialpaketet kan användas inom flera olika läroämnen, såsom historia, svenska och litteratur, hälsokunskap och bildkonst.

Edith Södergrans betyg från årskurs två.

På Södergrans tid

Södergranpaketet på Finna Klassrum riktas till elever i högstadiet och gymnasiet och består av fyra tematiska helheter. Varje tematisk helhet är försedd med ett särskilt utvalt arkivmaterial och en samling frågor som kan användas för att öppna upp för en bredare diskussion inom de läroämnen som faller inom temat.

Materialpaketet ger eleverna flera möjligheter att utforska och lära sig mer om världen på Edith Södergrans tid genom olika infallsvinklar. Eleverna kan bland annat bekanta sig med bevarade dokument från Södergrans skoltid i en flerspråkig miljö i Sankt Petersburg. Inom svenska och litteratur föreslår vi att eleverna utmanar sig själva med diktanalys och hoppas också att det ska gå att tyda Södergrans handstil i originalmanuskripten till några av hennes kändaste dikter. Inom historia och hälsokunskap är utgångspunkten Södergrans sanatorievistelser. Förutom att reflektera kring fotografier och övrigt arkivmaterial uppmanas eleverna också att ta reda på mer om sanatorier på egen hand.

Edith Södergran fotograferade mycket under sina sanatorievistelser i Schweiz åren 1912-1914. Utgående från foton och övrigt digitaliserat material uppmanas eleverna att fundera på vad man kunde göra och uppleva under en sanatorievistelse.

Det finns ytterligare en tematisk helhet som består av fotografier. Helheten går under rubriken ”Ediths värld” och belyser vardagslivet i hennes hemby Raivola. Både vanliga hushållssysslor som byk och fiskrensning, och mindre vanliga sysslor som att sopa tak, samt byggnader, vackra miljöer och de för Södergran så viktiga katterna har dokumenterats på fotografierna. Den här fotohelheten kan tillämpas inom bildkonst.

Vi hoppas att det här arkivpedagogiska materialpaketet ska inspirera både elever och lärare och öppna upp för intressanta upptäckter och diskussioner.

Finna Klassrum – en resurs för skolan

Finna Klassrum erbjuder olika arkiv och muséer färdiga materialpaket som ska vara lätta att använda, som går att tillämpa inom flera läroämnen och som följer den nationella läroplanen. Finna Klassrum är gratis och fritt tillgängligt för alla. Materialpaketen publiceras både på svenska och på finska. Paketen är försedda med förslag på uppgifter och frågor att diskutera och eleverna får bekanta sig med olika aspekter av vårt kulturarv. Beroende på ämne och svårighetsgrad riktas materialpaketen till elever i lågstadiet, högstadiet, gymnasiet eller elever inom yrkesutbildning.

Bildkällor:

Edith Södergran, 1905. Fotograf: okänd. SLS/Edith Södergrans arkiv (SLSA 566).

Edith Södergrans betyg, 1903-1904. Edith Södergrans arkiv (SLSA 566).

Sällskap på promenad, 1910-1920. Fotograf: Edith Södergran. SLS/Edith Södergrans arkiv (SLSA 566).

Text: Anna von Bonsdorff