3.11.2016 - 15:55, Janina Öhman

Trenchcoat, tikari och pimsa - några exempel på militärslang i olika språk

Militärslangen som fenomen har funnits lika länge som det funnits militärer. Som all annan slang, är militärslang ett sätt att se på saker med andra ögon, med humor och på ett sätt som tar allvaret ur sammanhanget. Samtidigt sammansvetsar slangen den grupp man tillhör. Med slangen kan man vrida till ord och ge dem nya betydelser, man kan förkorta ord och man kan genom ord och uttryck pika t.ex. auktoriteter.

Vad som är slang och vad som inte är det kan vara är svårt att avgöra. Vissa slangord föds och dör som slangord, medan andra tar sig in i det allmänna språkbruket. Här följer några exempel på ord som antas härstamma från militärslang i språk i Europa.

”Redan de gamla romarna…”

Romarnas militärslang har gett avtryck i både italienskan och franskan, bl.a. ordet testa, ”huvud” italienskans testa, franskans tête och ordet caballus ”häst”, cheval på franska och cavallo på italienska, antas härstamma från den romerska legionen.

Ord från engelsk militärslang som etablerats i det allmänna språket i engelskan är trenchcoat (ursprungligen skyttegravsrock”) och lousy (ursprungliga betydelsen ”nerlusad”) som fick spridning i och med första världskriget.

När det gäller det svenska språket har det spekulerats i om uttrycket saken är biff kunde härstamma från militärslang. Ordet biff i uttrycket skulle i så fall komma från förkortningen bif. för ”bifalles” som användes på blanketter inom försvarsmakten i Sverige.

 I finskan antas tikari ”dolk” (från tikaveitsi) härstamma från militärslang som användes under det trettioåriga kriget.

Finlandssvensk militärslang

Eftersom Nylands brigad är Finlands enda svenskspråkiga truppförband, samlas de flesta finlandssvenskar här då de ska tjänstgöra. Det betyder att många unga människor med olika språklig bakgrund samlas och delar vardagen. “Dragsviksspråket” skiljer sig från den övriga militärslangen i landet, eftersom den influeras både av de finlandssvenska dialekterna och den finska militärslangen och också andra slanguttryck.

Några ord från den finlandssvenska militärslangen som spridits också utanför brigaden är pimsa, ”trakassera”, och i mindre utsträckning pisiskrinnare för sandaler med remmar mellan tårna och pansarvagn för stor dammtuss.

Känner du till flera ord på militärslang från Drakan? Delta gärna i frågelistan Milispråket i Drakan vid SLS arkiv. Gå in på www.sls.fi/milisprak och svara på frågorna där. Frågelistan är öppen tills den 30 november.

 

Källor:

Sotilasslangin sanakirja. Antti Penttinen, 1984. ISBN 951-0-11952-0

Trench Talk – words of the first world war, Peter Doyle, Julian Walker, 2012. ISBN: 9780752471549.

http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/9700432/The-trench-talk-that-is-now-entrenched-in-the-English-language.html

Ordens ursprung. Etymologisk ordbok över 2 200 ord och uttryck. Bo Bergman, 2007. ISBN 978-91-46-21370-3.

Bild: Garnisonen, foto Janne Rentola/SLS

Lägg till ny kommentar