3.2.2017 - 12:55, Martin Ginström

På bibliotekets hyllor: Elgskyttarne

Elgskyttarne (1832) är ett av Johan Ludvig Runebergs ungdomsverk. Denna "dikt i nio sånger" är en folklivsskildring på hexameter som Runeberg började arbeta på redan 1826 under sin tid som informator i Ruovesi. När Runeberg förenade ett klassiskt litterärt arv med sina personliga erfarenheter av det finska folket hade han förstås samtida europeiska förebilder. Han hade kort sagt fingret på tidens puls, och i Finland kom Elgskyttarnes nya och idealiserade bild av folket att få en stor betydelse för den nationella självförståelsen under 1800-talet.

Mot slutet av seklet när Runebergs verk utkom i en rad tidstypiska praktupplagor (tänk coffee table-böcker för det borgerliga hemmet) var det nationellt inspirerade perspektivet redan väletablerat. Också Elgskyttarne utgavs i sådana illustrerade upplagor i stort format 1892 och 1900 i Helsingfors (G.W.Edlunds förlag) respektive Stockholm (Beijers). I båda fallen gick uppdraget att tolka nationalskalden Runebergs syn på den finska naturen och kulturen intressant nog till då ännu relativt unga och okända svenska konstnärer. De var Louis Sparre (Elgskyttarne, 1892) och Gunnar Hallström (Älgskyttarne, 1900).

Louis Sparre (1863–1964) var verksam i Finland åren 1889-1908. Han var gift med Eva Mannerheim och hade ett vidsträckt nätverk i den finländska konstvärlden. Bl.a. gjorde han resor i Fjärrkarelen tillsammans med Akseli Gallen-Kallela (som då ännu hette Axel Gallén). Senare skildrade han sina karelska upplevelser i Bland Kalevalafolkets ättlingar. Anteckningar från en vandring i Fjärrkarelen 1892 (1930). Sparre gjorde sig främst känd som grafiker och illustratör och grundade konstindustriföretaget Iris i Borgå 1897.

Runeberg Älgskyttarne (Gunnar Hallström)
Runeberg Älgskyttarne (Gunnar Hallström)

Gunnar Hallström (1875–1942) hade sin storhetstid som konstnär under den nationalromantiska perioden runt sekelskiftet 1900. Också i de lätt jugendinspirerade illustrationerna till Älgskyttarne märker man hans intresse för det fornnordiska arvet. Senare engagerade sig Hallström för att bevara Björkö i Mälaren med sina arkeologiska fynd från vikingatiden.

Den 5 februari firar vi Runebergsdagen till minne av Johan Ludvig Runeberg (1804–1877).

Runeberg Älgskyttarne (Gunnar Hallström)
Runeberg Älgskyttarne (Gunnar Hallström)

Lägg till ny kommentar