14.6.2016 - 09:00, Maria Miinalainen

Georg Henrik von Wright 100 år

Idag, den 14 juni, har det gått 100 år sedan Finlands mest framstående filosof Georg Henrik von Wright föddes. För allmänheten är han främst känd som humanist, kulturkritiker och aktiv samhällsdebattör.

I SLS arkiv finns ett första koncept till Georg Henrik von Wrights Vetenskapen och förnuftet (1986). Manuskriptet har undertiteln ”Ett första manuskript – ännu i ett mycket ofärdigt skick” med en not om att boken påbörjats sommaren 1985 och några rader om hur arbetet med texten framskridit. Det maskinskrivna manuskriptet är omarbetat och renskrivet i flera etapper och sidorna vimlar av ändringar, strykningar, korrigeringar och kompletteringar i både blyerts och bläck mellan raderna och som kommentarer i marginalen.

von Wright utmärkte sig som en stilsäker essäist och hans arbeten har översatts till flera språk. Till hans välkända verk hör Tanke och förkunnelse (1955), Logik, filosofi och språk (1957), Humanismen som livshållning (1977) och Myten om framsteget (1993).

Georg Henrik von Wright upplevde tidigt filosofin som sitt kall. Han inledde sina studier vid Helsingfors universitet med Eino Kaila som lärare och doktorerade år 1941 med avhandlingen The Logical Problem of Induction. År 1943 utnämndes von Wright till docent och år 1946, tjugonio år gammal, till professor i filosofi vid Helsingfors universitet. År 1948 efterträdde von Wright sin kollega och vän, filosofen Ludwig Wittgenstein som professor i Cambridge men återvände tre år senare till professuren i Helsingfors. Han fungerade även som gästprofessor vid flera amerikanska och europeiska universitet och tilldelades flera hedersdoktorat, pris och utmärkelser. Åren 1961–1986 verkade han som ledamot av Finland Akademi och åren 1968–1977 som kansler för Åbo Akademi. von Wright forskade i filosofisk logik, vetenskapsfilosofi, etik och värdeteori samt i Wittgensteins arv som en av förvaltarna till och utgivarna av hans litterära kvarlåtenskap.

von Wright dog 16.6.2003. von Wright och Wittgenstein-arkivet har donerats till Helsingfors universitet och är beläget i anslutning till universitetets filosofiämnen. Nationalbiblioteket har samlingen Bibliotheca Wrightiana som innehåller von Wrights privata och arbetsrelaterade korrespondens samt hans hembibliotek. I SLS arkiv finns förutom det ovannämnda manuskriptet också brev från och fotografier av von Wright.

Läs mera i Biografiskt lexikon för Finland.

Lägg till ny kommentar