21.9.2022 - 08:00, Susanna Landor

Dyk ner i tidningsskatten!

Katja Hellman och Göran Fors
Katja Hellman, chef för SLS arkivs samlingar i Vasa, och Göran Fors, ordförande för Vasanejdens släkt- och bygdeforskare, är entusiastiska över att allmänheten nu också i SLS forskarsal i Vasa har möjligheten att läsa digitaliserade svenskspråkiga dagstidningar från 1940 framåt.
Foto: Linus Lindholm/SLS

Det finns projekt och så finns det mastodontprojekt. Sådana som stärker landets demokrati och stöder medborgarens minne. Sådana som Nationalbibliotekets satsning på att digitalisera alla svenska dagstidningar i Finland. Projektet går dessutom framåt i racerfart.

Alla österbottningar vet kanske inte om det, men två kvarter från Vasa salutorg ligger en veritabel skattkista. Åtminstone för den som är vetgirig och intresserad av historia. På gatuplan vid Handelsesplanaden 23 finns SLS arkivsamlingar och forskarsal, och här kan vem som helst dyka ner i skatterna – som bara blir fler.

Tack vare Nationalbibliotekets pågående treåriga storsatsning att digitalisera alla svenska dagstidningar i Finland från 1940 framåt utökas också betjäningen hos SLS, något som därmed även gynnar Vasabor och övriga österbottningar.

I SLS forskarsal kan besökaren boka en tid vid en dator som ger åtkomst till Nationalbibliotekets tidningsdatabas och bekanta sig med alla utgivna tidningar från 1771 fram till efterkrigstiden i sökbar form. Vid utgången av 2023 ska alla svenskspråkiga dagstidningar också från senare år vara digitaliserade.

– Vi får ett jättefint tillskott till det material vi kan erbjuda i takt med att årgång efter årgång digitaliseras och blir tillgängligt i Nationalbibliotekets databas. Jag ser det som en satsning på ökad tillgänglighet och demokrati, säger Katja Hellman som är chef för SLS arkivs samlingar i Vasa.

Jakobstads Tidning 17.06.1949.
Jakobstads Tidning 17 juni 1949.

Storprojekt med flera parter

Vi ska strax återvända till Vasa och till vad den ökade tillgängligheten konkret betyder för regionen, men först en titt i backspegeln.

Kontaktchef Pirjo Karppinen på Nationalbiblioteket minns att hon 2013 tillsammans med en kollega besökte Hufvudstadsbladet i Helsingfors för att diskutera en digitalisering av Hbl och dåvarande Borgåbladet. Det var startskottet för en diskussion med tidningshusen kring en digitalisering av samtliga finlandssvenska dagstidningar.

– Vi ville börja med det största tidningshuset, säger Karppinen.

SLS tog 2015 kontakt med Nationalbiblioteket och ville utreda möjligheterna till samarbete kring de svenska dagstidningarna, berättar arkivchef Kristina Linnovaara. När parterna bestämde sig för att gå vidare kopplades upphovsrättsorganisationen Kopiosto in, och när planerarna ytterligare fortskred tillfrågades Ålands landskapsarkiv och Pressarkivföreningen om de ville erbjuda sina besökare tidningsmaterialet. Ett samarbetsavtal undertecknades och en betydande fondfinansiering av åtta aktörer på totalt 1,85 miljoner euro blev vägen framåt.

I och med fondfinansieringen kunde Nationalbiblioteket, som har tillgång till landets alla tidningar i pappersform, axla allt ansvar för det tekniska utförandet av digitaliseringen.

– Det var helt avgörande att Nationalbiblioteket fick stöd av utomstående finansiärer, säger kontaktchef Pirjo Karppinen.

När projektet är i mål i slutet av 2023 kommer närmare sex miljoner svenskspråkiga dagstidningssidor att finnas tillgängliga digitalt. Tidningsårgångar fram till 1949 är nu digitaliserade och fritt tillgängliga för alla på webbplatsen digi.kansalliskirjasto.fi. I fjol ökade användningen av det digitaliserade materialet på webbplatsen med 63 procent jämfört med 2020, uppger Karppinen.

Som bäst digitaliseras tidningssidor från 1950-talet framåt. Materialet kommer att vara tillgängligt i Nationalbibliotekets läsesalar, i de fem friexemplarsbiblioteken, i SLS forskarsalar i Vasa och Helsingfors, vid Ålands landskapsarkiv och vid Brages Pressarkiv. Användarrättigheterna för de tre sistnämnda arkiven gäller åtminstone till 2026.

I SLS kundtjänst i centrum av Vasa räknar enhetschef Katja Hellman upp alla potentiella användare i regionen:

– Släkt- och hembygdsforskare, akademiska forskare, skolelever, studerande, författare, pjäsförfattare, den som ska skriva en historik om ett lokalt företag eller sin hemort och alla som gör research för skönlitterära eller historiska verk kan säkert ha nytta av källmaterialet i tidningsdatabasen.  Att kunna läsa in sig på hur lokalsamhället såg ut på den tiden eller vilka frågor som debatterades kan också ge viktig tilläggsinformation.

Ökad tillgänglighet i Österbotten

Som ordförande för Vasanejdens släkt- och bygdeforskare med cirka 300 medlemmar platsar Göran Fors på listan över hugade användare. Han applåderar satsningen.

– Många personer bor inte längre på den ort där släkten har sina rötter, så för dem underlättar det här forskningen betydligt. Svenska lokaltidningar fokuserar dessutom mer på frågor och personer som är relevanta för oss svenskspråkiga jämfört med finska tidningar. Det är också utmärkt att man lätt kan jämföra vad olika tidningar har skrivit om samma skeenden, säger Fors

Redan före pandemin kunde Fors skönja ett växande intresse för släktforskning. I och med att många haft mer tid hemma och suttit ännu mer vid datorn har intresset bara ökat.

– I synnerhet den typen av forskning som sker på nätet och inte kräver att man sitter och bläddrar i fysiska upplagor har ökat i popularitet.

Trenden korrelerar med att tillgången till en del fysiska arkiv har försvårats eller att de helt hotar försvinna på vissa orter. I Vasa har till exempel Riksarkivet aviserat om en flytt 2024. Enligt planen skulle 11 000 hyllmeter arkivmaterial fördelas på Riksarkivets andra verksamhetsställen. Kvar i Vasa skulle bli endast 500 hyllmeter, inhyst i Vasa stads centralarkiv.

Om planerna verkställs kan det innebära en ännu större efterfrågan på SLS utökade arkivtjänster.

– Den stora fördelen med att söka i den här databasen, jämfört med i en enskild tidnings arkiv, är möjligheten att på samma gång söka i alla tidningar enligt ett årtal, en person, en plats eller en enskild händelse. I gränssnittet kan man också välja att söka till exempel enbart i sådant som är utgivet i Vasa eller Helsingfors eller på andra sätt begränsa materialet, förklarar Katja Hellman.

– Att få tillgång till den delen av Nationalbibliotekets digitala material som inte är fritt tillgängligt har inte tidigare varit möjligt i Vasatrakten.

Det bästa kvittot på en lyckad satsning vore en jämn ström av besökare till SLS forskarsal, menar Hellman.

 

Digitaliserade dagstidningar

  • Åren 2021–2023 digitaliserar och tillgängliggör projektet alla svenskspråkiga dagstidningar som publicerats i Finland från 1940 fram till 2018. Senare utkomna tidningar är tillgängliga i Nationalbiblioteket (NB) och friexemplarsbiblioteken.
  • Samarbetspartner är NB, SLS, Ålands landskapsarkiv, Pressarkivföreningen och Kopiosto. Ett licensavtal med Kopiosto möjliggör att materialet blir tillgängligt i arkiven.
  • Åtta fonder och stiftelser deltar i finansieringen på 1,85 miljoner euro: Svenska kulturfonden, SLS, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Tre Smeder, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen för Åbo Akademi, Svenska folkskolans vänner och Harry Schaumans Stiftelse.
  • Dagstidningar som publicerats till och med 1949 finns tillgängliga för alla på webbplatsen digi.kansalliskirjasto.fi åtminstone fram till slutet av 2026.
  • Enligt lagen ska alla utgivna dagstidningar i Finland finnas tillgängliga på NB, Riksdagsbiblioteket och de fem andra friexemplarsbiblioteken, bland annat Åbo Akademis bibliotek.
  • Svenskspråkiga dagstidningar från åren 1950–2018 kommer efter hand som de digitaliseras att kunna läsas även på SLS arkiv i Helsingfors och Vasa, Brages Pressarkiv i Helsingfors och Ålands landskapsarkiv.

Kommentarer

Vihtori A
fre, 09/23/2022 - 19:36
Interesting project. Those newspaper are also useful for Finnish language users who even doesn't understand Swedish (we can use translator etc). How about if you next sponsor national library to digitize all Swedish language journals and books?

Lägg till ny kommentar