7.4.2017 - 11:03, Camilla Stara

Den jovialiske Arthur Nyman

Gamla butiken på Eriksgatan. Början av 1900-talet. Arthur Nyman till vänster. (SLSA 1370 Arthur Nymans arkiv)
Gamla butiken på Eriksgatan. Början av 1900-talet. Arthur Nyman till vänster. (SLSA 1370 Arthur Nymans arkiv)

I SLS arkiv hittar man nu Arthur Nymans arkiv som består av Arthur Nyman och hans familjs handlingar. Arkivet består bland annat av korrespondens, bouppteckningar, material rörande Firma Arthur Nymans affärsverksamhet och Linnais gård i Vanda, tidningsurklipp och fotografier.

Kommersrådet Arthur Nyman(1871–1950) bedrev under sin livstid en av Helsingfors mest framgångsrika handelsrörelser. Hans far Karl Fredrik Nyman(1842–1918) grundade år 1868 en butik på Fredriksgatan som sedan flyttades till Eriksgatan efter en brand i Kampenområdet. Där sålde han allt från mjöl och porslin till kolonial och glas. Karl Fredrik erbjöd även nattlogi för bönderna från landsorten och det berättades att visste inte en bondson adressen till Nymans, så hittade nog hästen fram ändå. År 1910 övertog Arthur affärsverksamheten i eget namn och 1927-1928 byggdes det så kallade Nymanska affärspalatset på Eriksgatan. Den gamla handelsbutiken förflyttades till Sockenbacka där den fortsatte betjäna kunder. Nyman bedrev under sin levnadstid åtta varubutiker, bland annat på Runebergsgatan 29, Agricolagatan 13 och Alexandersgatan 50.

Arthur Nyman var en gladlynt person och populär bland kunderna. Ett av hans slagord var att man ska vara rejäl, inte lova mer än vad som går att hålla men gärna hålla lite mer än man lovat. Ett annat viktigt rättesnöre för Nyman var att kunna säga välkommen åt en kund och mena det, annars var det ingen mening att fortsätta i branschen. Kommersrådet Nyman var speciellt känd för sina finurliga och originella annonser skrivna på vers eller prosa i huvudstadstidningarna. Vissa år kunde han sätta upp till hundratusen mark på sina annonser. Han utannonserade bland annat slående att firman hade stans största ägg och att deras nypotatis var fräsch. Alla dessa livsmedel var förstås från hans egna odlingar på Linnais gård.

Annons ur urklippshäfte. (SLSA 1370 Arthur Nymans arkiv)
Annons ur urklippshäfte. (SLSA 1370 Arthur Nymans arkiv)

Arthur Nyman var inte bara en erkänd handelsman, utan under ett kvartssekel såg han till att både svenska och finska folkskolebarn i Helsingfors fick bekanta sig med stadens teaterutbud. Nyman berättar i en tidningsannons att han år 1922 såg en pjäs vid Svenska Teatern och han förundrade sig över hur lite folk som var på plats. Han beslöt sig därför att fråga hur mycket det skulle kosta att fylla hela salen. Efter att ha hört priset beslutade han sig för att varje vår och höst bjuda folkskolebarn och ibland även deras föräldrar på teater. Till slut blev det dock för dyrt att fylla teatersalarna.

Firma Arthur Nyman upphörde år 1967 men Nymans livsverk finns kvar än idag i form av initialerna A.N. och firmans emblem på den tidigare butiken i hörnet av Eriksgatan och Fredriksgatan i Helsingfors.

Firma Arthur Nyman i hörnet av Eriksgatan och Fredriksgatan. (SLSA 1370 Arthur Nymans arkiv)
Firma Arthur Nyman i hörnet av Eriksgatan och Fredriksgatan. (SLSA 1370 Arthur Nymans arkiv)

SLSA 1370 Arthur Nymans arkiv är tillgängligt vid SLS arkiv.

Lägg till ny kommentar