9.6.2021 - 08:00, Marika Rosenström

Åland 100 år – SLS firar med bildalbum på Finna

Nyhamns lotsplats, Lemland 1908.
Nyhamns lotsplats, Lemland 1908. Fotograf: Reinhold Hausen. SLS/Fotografier av byggnadsskick, jordbruk, slottsruiner, midsommarstång (SLS 879)

Lagom till Ålands självstyrelsedag den 9 juni publicerar SLS arkiv ett album med Ålandsbilder på Finna. Albumet med drygt 320 bilder från Åland innehåller mest äldre material från 1900-talets första decennier, men också en del nyare i färg. På det här sättet vill vi gratulera Åland på 100-årsjubileet, som firas med olika evenemang under hela året för att nå sin kulmen den 9 juni 2022. Då har det gått exakt hundra år sedan landstinget (nuvarande lagtinget) sammanträdde för allra första gången. Ålands självstyre är minsann värt att hedras med ett eget, mångsidigt album, med fotografier som många ålänningar aldrig tidigare sett. Bilderna är som vanligt högupplösta och fria att ladda ned och använda, förutsatt att man vid publicering nämner SLS och fotografens namn enligt licensen CC BY 4.0.

Dokumentation av vardagsliv, arrangerade porträtt och båtritningar från 1900–1930

De äldsta fotografierna, som nu är alldeles nypublicerade på Finna, är ett sextiotal högklassiga bilder tagna av statsarkivarien Reinhold Hausen (18501942) vid sekelskiftet 1900 och åren därefter. Ålänningen Hausen var en framstående historiker med särskilt intresse för Finlands och Ålands medeltidsforskning. Han var en central aktör på det finländska arkivfältet och verkade som Finlands statsarkivarie åren 1883–1916. Hausen var också en av de första i landet som ägnade sig åt dokumentärfotografering och har bland annat fotograferat vid utgrävningarna på Kastelholms slott och Bomarsunds fästning. Han var även en av de stiftande medlemmarna och en drivande kraft för den tidiga insamlings- och utgivningsverksamheten inom SLS. Hausen var född i Sund, hade senare en egen villa på Hjortö i Saltvik och vistades mycket på Åland under hela sitt liv.

Aina och Konrad Häggblom, Hjortö, Saltvik 1910
Konrad Häggblom med hustru Aina, Hjortö, Saltvik 1910. Fotograf: Reinhold Hausen. SLS/Fotografier av personer och stuginteriörer på Åland (SLS 274)

 Bland Reinhold Hausens motiv finns också gårdar, interiörer, arbetsbilder och idylliska kulturmiljöer samt mer romantiskt arrangerade porträtt av ålänningar poserande i helgdagskläder – trots att de kanske håller en räfsa eller lie i handen. Bilderna, med originaltexter av Hausen själv, bär titlar såsom ”Torparhustru”, ”Bondefamilj” eller ”Slåtterfolk”. En del av Hausens bilder förekommer också i någon annan institutions samlingar, och somliga har blivit publicerade förut. I vissa fall kan man se att de gamla positiv som donerats till SLS arkiv, och som nu har digitaliserats, har bevarats i betydligt bättre skick än originalnegativen.

Skötbåt med ruff, Brändö 1933
Skötbåt med ruff (lastad), Brändö 1933. Fotograf: Valter W. Forsblom. SLS/Fotografier av båtar (SLS 420 a)
Uppmätning av skötbåt, Storby, Eckerö 1933
Uppmätning av skötbåt, Storby, Eckerö 1933. Ritning: Berndt Schauman. SLS/Uppmätningar av båtar (SLS 420 b)

 Valter W. Forsbloms (18881960) båtbilder är kanske redan bekanta för ålänningar med intresse för gamla träbåtar. Forsblom gjorde som stipendiat för SLS i början av 1930-talet en båtinventering av allmogebåttyperna i hela Svenskfinland. Båtarna dokumenterades med hjälp av fotografering och uppmätning och här hade han hjälp av ingenjör Berndt Schauman som noggrann ritare. Av samma båt finns därför ofta både ett fotografi och en ritning, vilket kan vara till hjälp för den som har för avsikt att bygga en båt enligt traditionell modell.

Ett hem i Kökar, Hellsö, oktober 1923
Ett hem i Kökar, Hellsö, oktober 1923. ”Famo” och sondottern sköter hemmet då far och farfar drunknat på fiskefärd. Fotograf: Curt Segerstråle. SLS/Fotografier av fiske och båtar (SLS 388)

En annan person som lämnat spår i SLS arkiv med sin fotodokumentation av skärgårdsmiljöer, bland annat på Åland, är Curt Segerstråle (18951955). Hans specialintresse var fiskemetoder och -redskap, men på hans plåtar har också fastnat vackra hamnar och stuginteriörer i bland annat Kökar.

Kläda av sig rocken på stången
Kläda av sig rocken på stången. Två personer höllo på axlarna en stång. En tredje skulle stå på stången, taga av sig rocken, taga den på sig utan att falla ned. (Erika Vilhelmsson, 77 år, Björsby, Jomala socken, Åland.) Fotograf: Maximilian Stejskal. SLS/Idrottslekar (SLS 399 b)

En av de stora insamlarna av folkkultur för SLS under 1930-talet var gymnastikläraren Maximilian Stejskal (19051991) i Helsingfors. Hans insamlings- och forskningsintresse gällde folklig idrott, lekar, styrke- och vighetsprov i hela Svenskfinland, och han disputerade 1954 på avhandlingen Folklig idrott. Hans dokumentation resulterade i ett tiotal samlingar med handskrivna uppteckningar och åskådliggörande fotografier – allt tillgängligt i ett eget album på Finna. Stejskals foton från Åland finns alltså dessutom samlade i det nu aktuella Ålandsalbumet. Här kan man till exempel beundra akrobatiska manliga lekar och styrkeproven ”lyfta sten” eller ”prova styrka mot häst” i Jomala, Finström, Hammarland och flera andra kommuner.

Ungtjuren "Pritten" på Klovskär i Föglö hälsar på tandläkaren
Ungtjuren "Pritten" på Klovskär i Föglö hälsar på tandläkaren. Från "Havellas" färd till Stockholm 3–4.7.1920. Fotograf: Bernhard Åström. SLS/veterinär Bernhard Åströms glasplåtssamling (SLS 1555)

Bland de amatörfotografer som tagit bilder i den åländska skärgården vill vi gärna lyfta fram veterinären Bernhard Åström (18841959) från västra Nyland. Han var en man med många intressen som rörde sig mycket i skärgården på jakt- och fiskefärder under 1910- och 1920-talen, bland annat på Klovskär i Föglö. Hans foton är personliga och vackra och har ofta en humoristisk knorr. Åströms mångsidiga fotosamling på över 2 500 glasplåtar och nitratnegativ är digitaliserad, och finns också till största delen tillgänglig i ett eget album på Finna.

Platser i Mariehamn på 2010-talet

Lutfisken, inofficiellt namn, Mariehamn 2012
Lutfisken, inofficiellt namn, Mariehamn 2012. Rondell som eftersom den lutar en aning har kallats Lutfisken i analogi med namnen på rondellerna Bläckfisken, Flygfisken och Plattfisken. Rondellen kallas också Västra rondellen. Innan rondellen byggdes gick korsningen också under namnen Råttfällan eller Käpphelvetet, eftersom det var en besvärlig korsning och mycket trafikmärken här. Fotograf: Janne Rentola. SLS/Ortnamn i Mariehamn (SLS 2093)

Andra helt nya objekt på Finna är cirka 50 så kallade ortnamnsfotografier. De här fotona avbildar platser eller byggnader i Mariehamn, vilka i folkmun förärats ett inofficiellt namn såsom Smitfilen, Galgbacken eller Pissberget. De ofta fyndiga namnen samlades in 2005 av SLS arkiv inom projektet Namnen i våra städer, och samlingen kompletterades senare med fotografering av platserna. Bilderna är tagna av SLS egen fotograf Janne Rentola.

Vi hoppas att SLS Ålandsalbum ska vara till både nytta och glädje för alla Ålandsvänner, forskare, media och privatpersoner, i flera olika sammanhang under jubileumsåret. Grattis Åland 100!

 

Litteratur:

Ekrem, Carola: ”Belysandet af vår allmoges andliga lif. Traditionsinsamlingen inom Svenska litteratursällskapet”. Arkiv, minne glömska. Arkiven vid Svenska litteratursällskapet i Finland 1885–2010. Helsingfors 2014, s. 8091, 115–118

Ekrem, Carola: ”Maximilian Stejskal – gymnastiklärare, fältarbetare och forskare. 21.8.1905–2.8.1991”. SLS-arkiv 20/1991, s. 34–36

Hakala, Petra: ”Arkivsamlingarna vid SLS. En spegling av kultursyn och självbild?” Arkiv, minne glömska. Arkiven vid Svenska litteratursällskapet i Finland 1885–2010. Helsingfors 2014, s. 244246, 260–262

Jerman, Helena et al: Livet genom en lins. Fotografier av Bernhard Åström. Helsingfors 2015

Litzen, Veikko: Hausen, Reinhold. Biografiskt lexikon för Finland. www.blf.fi

Rosenström, Marika: Akrobati och styrkeprov på Finna – Maximilian Stejskals dokumentation av folklig idrott. SLS-bloggen 17.6.2020. https://www.sls.fi/sv/blogg/akrobati-och-styrkeprov-pa-finna-maximilian-stejskals-dokumentation-av-folklig-idrott

Rosenström, Marika: Amatörfotograf Bernhard Åström, humorist och estet. SLS-bloggen 22.2.2017. https://www.sls.fi/sv/blogg/amatorfotograf-bernhard-astrom-humorist-och-estet

Kommentarer

Lena
tis, 06/22/2021 - 12:53
Mycket intressant. Vilken fin jubileumspresent.

Lägg till ny kommentar