SLS-bloggen

Kategorier Kategorier
Alma Skog – med kärlek till kvinnofrågan, fosterlandet och hembygdenPia Uppgård tors, 12/19/2019 - 09:00
Arkivfoto
Även ber jag erinra om att min levnad infallit under en tidsrymd av så vidt skilda förhållanden emot dem vi nu leva i i det numera fria Finland att allt som då hände övergick oss under förtryckets och det ryska och det Bobrikowska våldets tid måste för det nulevande slägtet, huru sant det än är, nästan förefalla som en saga. Året före sin död, 92 år gammal, skrev Alma Skog ner sin levnadssaga.