Det digitaliserade folklivet på Finna

3.12.2018 - 10:19
Marika Rosenström
Det digitaliserade folklivet på Finna

SLS arkiv har publicerat ett nytt album på sls.finna.fi , med temat Folkligt byggnadsskick, arbete och fest. Albumet omfattar nu över tusen fotografier, ett hundratal skisser och ungefär åttahundra sidor handskrifter.

Minnenas jullandskap

30.11.2018 - 09:28
Nelly Laitinen
Fröken Krokners jullandskap. SLSA 1051
Minnenas jullandskap

Hösten 1939 börjar lilla Maire Westerholm på ettan i Kronohagens folkskola i Helsingfors. Länge hinner hon inte gå där förrän kriget bryter ut. I mars 1940 skickas hon till Göteborg som krigsbarn; att det samma månad ska bli fred igen vet ingen än. Maire placeras hos ett barnlöst par. ”Deras harmoniska hem på Bruksgatan 43 med fyllda bokhyllor, vackra konstföremål och goda vanor blev ett rättesnöre i livet för mig” berättar Maire långt senare om sitt Sverigehem, där ordning och fasta rutiner råder.

Maire åker hem igen samma vår och går även...

Antropologen Hilma Granqvists unika arkiv blir tillgängligt

28.11.2018 - 15:00
SLS
Antropologen Hilma Granqvists unika arkiv blir tillgängligt

Den finlandssvenska antropologen Hilma Granqvist (1890–1972) hör till föregångarna inom den moderna antropologin och hennes fältarbete i Palestina på 1920- och 30-talen har rönt internationell uppmärksamhet. Nu får läsare och forskare tillgång till Granqvists efterfrågade men splittrade arbetsmaterial i ett digitalt arkiv.

Månadens forskare: Ann-Mari Häggman

6.11.2018 - 15:07
Fredrik Hertzberg
Folkmusikforskaren Ann-Mari Häggman, foto SLS/Janne Rentola

Ballader om riddare och jungfrur, helgon, övernaturliga väsen, kärlek och erotik sysselsätter folkmusikforskaren Ann-Mari Häggman. Hon leder projektet Medeltida ballader i Finlands svenskbygder, med syftet att samla och ge ut alla kända medeltidsballader som tryckts, upptecknats eller spelats in på svenska i Finland.

Utställningen "Flora och fauna"

29.10.2018 - 14:17
Martin Ginström
Carl von Linné Systema Naturae

Carl von Linnés Systema Naturae , i den sjätte rättade och utökade upplagan från 1748, är en av böckerna i utställningen Flora och fauna som Sällskapet Bokvännerna i Finland visar på SLS. Bokvännerna grundades 1948, och 70-årsjubileumsutställningen som arrangeras i samarbete med SLS vill visa verk som haft betydelse för forskningen inom de biologiska vetenskaperna. Böckerna kommer från sällskapets medlemmar och deras vänner.

Månadens forskare: Sofie Strandén-Backa

11.10.2018 - 14:54
Fredrik Hertzberg
Sofie Strandén

- En linje som löper genom hela min forskning är intresset för forskarens närvaro och egen roll i forskningen, säger fil.dr Sofie Strandén-Backa, folklorist och forskare inom projektet Vardagens rum , som finansieras av Svenska litteratursällskapet.

Strandén-Backa studerade svenska vid Åbo Akademi med sikte på att bli modersmålslärare och var redan i full färd med sin avhandling pro gradu, när hon för nöjes och den sociala samvarons skull beslöt att gå en kurs i folkloristik.

- Det var en kurs som hette Folktro och festsed och handlade om tomtar...

Månadens forskare: Andreas Granberg

5.9.2018 - 14:34
Fredrik Hertzberg

I sin avhandling pro gradu intresserade sig Andreas Granberg, historiska nämndens vikarierande forskare, för historiekultur och historiebruk, dvs. hur man använder sig av det förflutna.

- Jag undersökte hur Uleåborg och Vasa uppmärksammade den svenska tiden i sina jubileumsfiranden, berättar han. Städerna grundades med ett års mellanrum, 1605 och 1606. Uleåborg fick en kraftigt finskspråkig nyinflyttning fr.o.m. 1950-talet, medan Vasa är en tvåspråkig stad. För Vasa kom detta till viss del att leda till en motsättning mellan svenskt och finskt, något som inte på...

Kuukauden tutkija Eija Stark

1.8.2018 - 11:06
Fredrik Hertzberg
Eija Stark

- Vaikka laukkuryssät tulivat Karjalasta, kansanomaisessa puhekielessä he usein olivat ”venäläisiä” - etenkin, jos he olivat ortodokseja. Karjalan puolella ortodoksit puolestaan nimittivät luterilaisia suomalaisia ”ruotseiksi”, näin kertoo Eija Stark, joka on tutkijana Svenska litteratursällskapetin rahoittamassa ja dosentti Ann-Catrin Östmanin johtamassa monitieteisessä projektissa Kommunicerande konsumtion .

- Minun tehtäväni tutkimushankkeessa on tarkastella kaupankäynnin kulttuurihistoriaa Suomessa from below -näkökulmasta. Teollinen...

Månadens forskare Eija Stark

1.8.2018 - 10:41
Fredrik Hertzberg
Eija Stark

- Påsaryssarna kom från Karelen men kallades i folkmun för ”ryssar”, särskilt om de var ortodoxa. I Karelen kallades de lutherska finländarna i sin tur för ”svenskar” av de ortodoxa, berättar Eija Stark, forskare i det mångvetenskapliga projektet Kommunicerande konsumtion , som finansieras av Svenska litteratursällskapet. Projektledare är docent Ann-Catrin Östman.

- Min uppgift i projektet är att undersöka handelns kulturhistoria i Finland ur ett underifrånperspektiv. Under den industriella revolutionen ökade konsumtionsvarorna inte bara i samhällets övre skikt utan också...

Skeva naturväsen i folksägner

20.6.2018 - 10:16
Kajsa Rytikoski
Skeva naturväsen i folksägner

I bloggserien SLS stipendieforskare presenteras doktorander som har fått forskningsfinansiering av SLS. I den här artikeln möter du SLS stipendieforskare Catarina Harjunen.