SLS fonder och donatorer

SLS äger och förvaltar cirka 600 fonder. Av dem hör 480 till Svenska kulturfonden.

Läs gärna mer om våra donatorer och fonder i Donatorernas bok., Människorna bakom fonderna i Svenska litteratursällskapet i Finland.
Boken Individen, språket, kulturen – idéerna och pengarna bakom Svenska kulturfonden 1908–1998 (Svenska kulturfonden 1999) berättar mer om kulturfondens fonder och donatorer.  

Sortera enligt Sortera enligt
Ordning Ordning