Seminarium: Lätt finlandssvenska – en språkform för minoriteter inom minoriteten

Nytt forskningsprojekt fokuserar på lätt språk!

Lätt finlandssvenska – en språkform för minoriteter inom minoriteten är ett forskningsprojekt om hur talat, skrivet och tecknat språk kan anpassas för dem som behöver en enklare kommunikation. Projektet leds av Camilla Lindholm, professor i nordiska språk vid Tammerfors universitet, och finansieras av Svenska litteratursällskapet i Finland år 2021–2024. Svenskspråkiga finländare som behöver lätt språk riskerar dubbel marginalisering. Därför vill projektet öka kunskapen om deras situation, språkkunskaper och språkliga behov, stärka dessa personers ställning som medborgare och göra det lättare för dem att vara aktiva i sin vardag och i samhället.  

Seminariet ordnas i samarbete med Språkinstitutet och riktar sig till alla som arbetar med eller använder teckenspråk, lätt språk, klarspråk och tillgänglig kommunikation, till exempel forskare samt personal inom bildning och tredje sektorn.

Programmet inleds med ett anförande av filosofie doktor Katarina Heimann Mühlenbock. Efter det får vi höra berättelser och erfarenheter av användare av och representanter för lätt språk och lätt teckenspråk. Därefter följer en paneldiskussion där projektets forskare presenterar de olika delarna av projektet. 

Seminariet tolkas till finlandssvenskt teckenspråk. Möjlighet att använda hörslinga vid deltagande på plats.

Seminariet är gratis och öppet för alla intresserade. Seminariet ordnas i SLS auditorium på Riddaregatan 5 i Helsingfors och det är även möjligt att delta via Zoom. Du får länken till online-evenemanget i bekräftelsemeddelandet efter att du anmält dig. Du får länken även om du anmäler att du deltar på plats.

Programmet direktsänds på sls.fi och kan även ses i efterhand på SLS Youtubekanal.

Sista anmälningsdag är den 17 maj.

 

Program

9.00 Välkomstord, Charlotta af Hällström-Reijonenavdelningsföreståndare för svenska avdelningen vid Språkinstitutet 

9.05 Presentation av projektet, Camilla Lindholm, projektledare

9.15 Textkomplexitet, läsbarhet och tillgänglighetKatarina Heimann Mühlenbock (via Zoom)

10.00 Paus

10.20 Representanter ur och för målgruppen berättar om erfarenheter av lätt språk: Hanna Grandell (Steg för Steg), Pia Andersson (Folkhälsan), Magdalena Kintopf-Huuhka (Finlandssvenska teckenspråkiga). 

10.50 Projektkoordinator Jolin Slotte berättar om LL-Centers nya projekt för att främja nyskriven finlandssvensk lättläst skönlitteratur. 

11.00 Paneldiskussion om projektet: Vi diskuterar kring några för projektet centrala frågor och berättar om de olika delprojekten. Moderator: Solveig Arle 

11.45 Frågor och avslutande diskussion 

12.00 Servering