Seminarium och workshop om akademiskt skrivande

30.5.2024
10.00–17.00
SLS auditorium, Riddaregatan 5, Helsingfors (OBS! Deltagande endast på plats)
Till anmälan. Anmälningstiden är förlängd, sista anmälningsdag är söndag 19.5.2024!

Arbetar du med en vetenskaplig text eller ett facklitterärt projekt? Välkommen till vårt endagsseminarium om akademiskt skrivande som hantverk!

I maj ordnar vi ett heldagsseminarium i SLS hus i Helsingfors (Riddaregatan 5) om akademiskt skrivande riktat till forskare inom humaniora och samhällsvetenskaper. Deltagande endast på plats. Du som deltar får dina resor (med buss eller tåg) ersatta och vi bjuder på lunch, kaffe och mingel. Det ryms 40 personer med på seminariet.

Förhandsuppgift och anmälan

Seminariets och workshopparnas språk är svenska. Alla deltagare förväntas lämna in en förhandsuppgift bestående av ett abstract på svenska (högst 1500 tecken) på en text man skulle vilja skriva samt 2–3 frågor man skulle vilja att behandlas på workshopparna.

Mejla din text och dina frågor till nämndforskare Hilda Forss hilda.forss@sls.fi. Skriv AKADEMISKT SKRIVANDE i meddelandefältet.
Sista inlämningsdag av förhandsuppgiften är söndag 19.5.2024.

Vid frågor kan du kontakta nämndforskare Hilda Forss eller SLS reception info@sls.fi / tel. 09 618 777.
Information om evenemangets tillgänglighet hittar du här.

Du får gärna dela vidare informationen om evenemanget i ditt nätverk!

Program

10.00 Öppningsord
Johanna Ilmakunnas (professor i nordisk historia, Åbo Akademi)

10.05 Om SLS utgivning
Patricia Berg (utgivningschef, Svenska litteratursällskapet)

10.10 Strukturerat skrivande
Charlotta Wolff (professor i historia Åbo universitet)

11.10 Bensträckare

11.20 Gränsöverskridande skrivande
Sanna Nyqvist (docent i litteraturvetenskap, Helsingfors universitet)

12.15 Lunchpaus (gemensam lunch)

13.30 Socialt skrivande
Camilla Lindholm (professor i nordiska språk, Helsingfors universitet)

14.25 Kaffepaus

15.00 Workshoppar
Workshopparna leds av Bodil Haagensen (Åbo Akademi i Vasa), Alexander Rancken (Åbo Akademi), Sofia Stolt (Svenska handelshögskolan) och Jenny Sylvin (Helsingfors universitet)

17.00 Mingel