Tillgänglighetsinformation

Ankomst

Den tillgängliga ingången till SLS hus är via Riddaregatan 5. Dörröppningen i kundtjänsten (Kyrkogatans sida) är inte tillgänglig, och därför behövs hjälp av en ledsagare eller av SLS personal.

Hiss

Till andra våningen och till auditoriet i tredje våningen kommer man med hiss.

Toalett

Det finns en tillgänglig toalett på andra våningen.

Hjälpmedel

I auditoriet finns en hörselslinga. Ledar-/servicehundar är välkomna.

Behöver du specialarrangemang?

Om du ur tillgänglighetssynvinkel behöver specialarrangemang under ett av våra evenemang, skriv det i meddelanderutan när du anmäler dig eller kontakta oss via info@sls.fi eller 09 618 777.