Språket som verktyg – fortbildning för lärare i svenska och litteratur

Språket som verktyg

Spara datumet redan nu, anmälan öppnar i augusti!

Varmt välkommen med på fortbildning för lärare i svenska och litteratur hos Svenska litteratursällskapet (SLS) torsdagen den 29 augusti.

Under ett heldagsseminarium bekantar vi oss med olika aspekter av temat Språket som verktyg. Evenemangets talare är Sandra Bernas, Johan Brandtler, Mia FalkRia Heilä-Ylikallio, Paulina Nyman-Koskinen och Agneta Rahikainen.

Fortbildningen riktar sig till lärare i svenska och litteratur i högstadiet och gymnasiet och evenemanget är kostnadsfritt. Du kan delta i fortbildningen på plats i SLS hus i Helsingfors eller på distans via Zoom. Vi bjuder på morgon- och eftermiddagskaffe, lunch och mingel åt alla som deltar på plats.

Vi spelar in evenemanget och hela programmet kan ses i efterhand på SLS kanal på Youtube.

Vi är glada och tacksamma för att du sprider vidare informationen om evenemanget till dina kollegor och i ditt nätverk!

Tilläggsinformation: info@sls.fi eller +358 9 618 777 (vardagar kl. 9–16).

Program

9.30 Morgonkaffe

10.00 Välkomstord
Christer Kuvaja (forskningschef, SLS)

10.10 Om att undervisa i grammatik (preliminär rubrik)
Johan Brandtler (docent i nordiska språk, universitetslektor och studierektor för lärarutbildningarna i svenska vid Stockholms universitet)

11.00 Vad ska vi lära tonåringar om språkriktighet?
Mia Falk (myndighetsspråkvårdare, Institutet för de inhemska språken)

11.30 Lunchpaus (gemensam lunch)

12.30 Om språklig variation – med fokus på dialekter i klassrummet på stadiet 7–9
Sandra Bernas (lektor i svenska och litteratur vid Vasa övningsskola 79, Åbo Akademi)

13.00 Språkpolicy i ett flerspråkigt finlandssvenskt klassrum med fokus på dialekt
Paulina Nyman-Koskinen (universitetslärare, Jyväskylä universitet)

13.30–14.00 Kaffepaus

14.00 Skrivande som konstform och ordkonst inom grundläggande utbildning och gymnasium.
Ria Heilä-Ylikallio (professor i svenska och litteratur med didaktisk inriktning, Åbo Akademi)

14.40 Vad är en författarmyt? Edith Södergran som exempel
Agneta Rahikainen (fil.dr, marknadsföringschef på SLS)

15.10–15.30 Avslutande diskussion

Mingel

  • Sandra Bernas är sedan 2007 lektor i svenska och litteratur vid Vasa övningsskola 7-9, där hon även handleder blivande lärare i svenska och litteratur under deras lärarpraktik vid FPV/ÅA i Vasa. Sandra är uppvuxen i Petalax och studerade nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet åren 1992 – 1999, och har även arbetat på Institutet för de inhemska språken, Åshöjdens grundskola och Högstadieskolan Lönkan.
  • Johan Brandtler är docent i nordiska språk, universitetslektor och studierektor för lärarutbildningarna i svenska vid Stockholms universitet. Han undervisar blivande lärare i svensk grammatik, men också i svenskt uttal och svensk fonologi.
  • Mia Falk arbetar på Institutet för de inhemska språken som myndighetsspråkvårdare och har ett stort intresse för klarspråk och begriplig kommunikation. Hon har lång erfarenhet av att jobba som lektor i svenska och litteratur i åk 7–9.
  • Ria Heilä-Ylikallio är professor i svenska och litteratur med didaktisk inriktning vid Åbo Akademi. Hon har varit lärare både inom grundläggande utbildning och på universitet och är verksam inom lärarutbildningen i Vasa. Hon disputerade 1997 på en avhandling om elevtexter. Som läromedelsförfattare har hon skrivit för serien Litteraturboken. Hon är särskilt intresserad av skrivpedagogik och estetiska lärprocesser och är engagerad i flera forsknings- och utvecklingsprojekt kring det.
  • Paulina Nyman-Koskinen är universitetslärare och i slutskedet av sina doktorandstudier i svenska språket vid institutionen för språk och kommunikationsstudier vid Jyväskylä universitet. I sin avhandling undersöker hon språkpolicyn i ett finlandssvenskt klassrum, där språkbruket varierar mellan finlandssvensk dialekt, standardsvenska och finska.
  • Agneta Rahikainen är fil.dr och marknadsföringschef på SLS. Hon behandlade myten om Edith Södergran i sin doktorsavhandling Poeten och hennes apostlar: En biomytografisk analys av Edith Södergranbilden 2014. Hon har också publicerat flera andra böcker om Edith Södergran, om Henry Parland och om Johan Ludvig och Fredrika Runeberg, och dessutom om hur syfilis behandlas i konst och litteratur.

 

Anmälning:

Anmälan öppnar på denna sida 5.8 kl. 12.00