Årshögtid med prisutdelning

5.2.2024
18:00–19:45
Helsingfors universitets solennitetssal, Alexandersgatan 5, 00100 Helsingfors

Varmt välkommen till SLS årshögtid med prisutdelning! Vi direktsänder programmet här.

Du kan även delta i årshögtiden på plats i Helsingfors universitets huvudbyggnad. Dörrarna till solennitetssalen öppnas kl. 17.30.
Vänligen anmäl dig senast 31.1.2024 på www.sls.fi/prisutdelning för att delta på plats i solennitetssalen.

För mer information, kontakta oss på  info@sls.fi eller tfn +358 9 618 777 (vardagar kl. 9–16).

PROGRAM

Markus Fagerudd
Svenska litteratursällskapets fanfar

Hälsningstal
SLS ordförande, professor Åsa von Schoultz

Adrian Perera
I tidernas begynnelse – en mor – en far
Alma Pöysti och Jukka Perko Avara

Prisutdelning, del 1

Musikaliskt intermezzo
Jukka Perko Avara

Prisutdelning, del 2

Rosanna Fellman
Ur Republikens president – Tasavallan presidentti
Rosanna Fellman och Alma Pöysti

Mina språk – broar eller murar?
Festföredrag
rektor Mona Forsskåhl

Melodram till text av Adrian Perera
Jukka Perko Avara och Alma Pöysti

Fredrik Pacius – Johan Ludvig Runeberg
Vårt land