Flerspråkighet inom svenskspråkig småbarnspedagogik – bakgrund, nuläge och språkmedveten pedagogik

11.4.2024
09:00–15:45
Svenska litteratursällskapets hus (Riddaregatan 5, Helsingfors) och Zoom

Seminariet riktar sig till såväl beslutsfattare och forskare som yrkesverksamma inom svenskspråkig småbarnspedagogik. På seminariet presenteras forskning om tvåspråkiga familjers val av språk, hur flerspråkigheten ter sig inom svenskspråkig småbarnspedagogik, och om språkmedvetenhet som pedagogiskt verktyg.

Föredragshållare är bland andra professor Jan Saarela (ÅA), professor Mirjam Kalland (HU) och universitetslektor Mari Bergroth (HU) samt Pauliina Sopanen (HU).

Du kan delta på plats i SLS auditorium i Helsingfors eller via Zoom.

Reservera datumet redan nu! Anmälan öppnar i början av mars.
Sista anmälningsdag är 4.4.2024.