Gränsdragningar och solidaritetssträvan – möten med nya ”andra”

Seminariet presenterar resultat från det SLS-understödda forskningsprojektet S-IDA: Svenskfinlands nya konturer (2020–2023). I projektet har medverkat ett dussintal forskare som arbetat kring frågor om rasifiering, migration, identitetsbygge och försök till politisk solidaritet över gränsdragningar. Projektets språkliga och geografiska fokus ligger på det som kan kallas Svenskfinland. 

Evenemanget är avgiftsfritt, men kräver förhandsanmälan. Sista anmälningsdag är 5.6.2023 via formuläret.

Du kan delta på plats eller via Zoom, du får Zoomlänken till den e-postadress du angett i anmälan några dagar innan evenemanget.

Vid frågor kan du kontakta oss på info@sls.fi eller 09 618 777 (vardagar kl. 9-16).

Varmt välkommen med! 

---

Program
10.00–10.30 Session 1

Elina Oinas & Otso Harju: Introduktion
Helen Korpak (kurator, magister i fotokonst): Hur avbildar man en gräns? Några tankar kring denna boks bildurval

10.30–11.45 Session 2

Xin Liu (senior lecturer, genusforskning, Karlstads universitet): Att föreställa sig gemenskaper med dig: Om fantasins disidentifierande samtidigheter
Salla Aldrin Salskov (postdoc, genusforskning, Helsingfors universitet): Annanhetens grammatik i feministisk och antirasistisk aktivism
Ali Ali (doktorand, genusforskning, Helsingfors universitet): Solidaritet i ovisshet: Att forska vilt, hitta hem

Kommentator: Maïmouna Jagne-Soreau (postdoc, pedagogik, Helsingfors universitet)

11.45–12.00 Paus
 
12.00–13.00 Session 3

Otso Harju (doktorand, genusvetenskap, Helsingfors universitet): ’Jag skulle säga att jag är väldigt, väldigt vit’. Vit medvetenhet som hegemonisk vithet och/eller antirasistiskt engagemang
Pia Mikander (universitetslektor, pedagogik, Helsingfors universitet): Svårt att hitta svenskspråkiga sannfinländare? Om en föreställning och dess konsekvenser
Elina Oinas (professor, sociologi SSKH/HU): Mellan glädje och ångest – om reflexivitet, positionalitet och förvirring hos unga studenter

Kommentator: Minna Seikkula (postdoc, sociologi, SSKH/HU och Tammerfors universitet) 

13.00–14.15 Lunch (på egen bekostnad)
14.15–15.30 Session 4

Anna Avdeeva (postdoc, minoritetsstudier, Åbo Akademi): Att bli en (god) medborgare: Rysktalande vårdarbetare i den svenskspråkiga äldrevården i Finland
Olivia Maury (postdoc, sociologi/migrationsforskning, Helsingfors universitet): Alldagligt gränsgörande och den gemensamma delaktigheten i gränsregimen
Saga Rosenström (doktorand, sociologi, Helsingfors universitet): Nya utmaningar och möjligheter med asylsökande familjer i tvåspråkig skärgårdsmiljö

Kommentator: Salla Tuori (PD, sociologi & genusforskning)

15.30–16.00 Slutdiskussion
Mingel