Arvet från Wiborg – i arkiv, museer och forskning

Var och hur lever minnena från det gamla Viborg i dag? Välkommen på ett seminarium kring minneskultur och historia i dag. 

I programmet presenterar historiker och arkivforskare

  • Aktiva svenskspråkiga Viborgsföreningar och tidningen Wiborgs Nyheter
  • Person- och föreningsarkiv samt annat Viborgsrelaterat material ur Svenska litteratursällskapets arkiv
  • De viborgska museisamlingarnas öden och aktuella forskningsprojekt (bl.a. Östra Finlands Nations 100-årshistorik)
  • Viborgsk historia på ryska: nya skrifter och webbmaterial

Seminariet är gratis och öppet för intresserade. Seminariet ordnas i SLS Auditorium (3 vån.) och vi har plats för 65 deltagare. Ingen streaming.

Sista anmälningsdag är söndagen den 23 oktober via anmälningsformuläret på denna sida. 

I samarbete med Tyrgilsmuseet r.f.

 

Seminarieprogram

12.00 Välkomstord, Kristina Linnovaara (arkivchef, SLS), Monica Ståhls-Hindsberg (ordförande Tyrgilsmuseet r.f.)

12.10 De svenska Viborgsföreningarna idag, Lars-Einar Floman (huvudredaktör för Wiborgs Nyheter); fil. lic. Rainer Knapas

12.30 Viborg-anknutna samlingar i Svenska litteratursällskapets arkiv, Petra Hakala (förste arkivarie, SLS)

13.00 Bensträckare

13.10 Wiborgsliv och wiborgsöden - material från intervjuer insamlade under 1990-talet, Monica Ståhls-Hindsberg

13.30 Viborgsmuseernas samlingar, docent Henrika Tandefelt

14.00 Kaffeservering

14.30 Viborgs historia på finländska och ryska webbsidor, Rainer Knapas

Ny och pågående forskning av Viborgs historia

14.50 Vertaisarvioitua kulttuurihistoriaa ja avoimia tietovarantoja. VSKS:n julkaisutoiminta, Anu Koskivirta (ordförande för Viipurin Suomalainen kirjallisuusseura)

15.10 Bensträckare

15.20 ”Wiburgenser! - Östra Finlands nation 100 år”, doktorand Eliel Kilpelä

15.35 Nya bokutgivningsprojekt, Rainer Knapas

15.50 Frågor och avslutning

 

Bild: Rolf Becker, Vy över Viborg från brandtornet mot slottet, SLSA 1248:b:4 foto 1. Bilden är beskuren.