Arvet från Wiborg – i arkiv, museer och forskning

Spara datumet – anmälan öppnar i september 2022.

Var och hur lever minnena från det gamla Viborg i dag? Välkommen på ett seminarium kring minneskultur och historia i dag. 

I programmet presenterar historiker och arkivforskare

  • Aktiva svenskspråkiga Viborgsföreningar och tidningen Wiborgs Nyheter
  • Person- och föreningsarkiv samt annat Viborgsrelaterat material ur Svenska litteratursällskapets arkiv
  • De viborgska museisamlingarnas öden och aktuella forskningsprojekt (bl.a. Östra Finlands Nations 100-årshistorik)
  • Viborgsk historia på ryska: nya skrifter och webbmaterial

Öppet för alla Viborgsintresserade!

I samarbete med Tyrgilsmuseet r.f.

Bild: SLSA 1248