Hankerahoitus

Hankerahoitusta voivat hakea tutkijat, jotka toimivat humanististen tieteiden tai yhteiskuntatieteiden parissa. Hankkeiden tulee liittyä Suomen ruotsinkieliseen kulttuuriin.

Apurahat & tuet

Stipendejä ja apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt ja organisaatiot.

Postdoc-paikat

Postdoc-paikkoja on tarjolla humanististen tieteiden ja yhteiskuntatieteiden aloilla toimiville.