Tiederahoitus

Bernhard Åström på stenen omringad av två damer

Miten apurahaa haetaan? Kuinka paljon rahaa voin saada? Kokosimme suomenkieliset vastaukset näihin ja muihin apurahanhakijoita usein askarruttaviin kysymyksiin. Kysy rohkeasti lisää! Ja kyllä, palvelemme sinua myös suomeksi.

SLS:n apurahat tieteelliseen tutkimukseen: Usein kysyttyjä kysymyksiä

 • Kuka voi saada apurahaa?

  Kuka tahansa laadukasta humanistista tai yhteiskuntatieteellistä tutkimusta harjoittava tutkija.

  Tuettavan tutkimuksen aiheen pitää liittyä ruotsin kieleen tai ruotsalaiseen kulttuuriin Suomessa. Itse tutkimus voidaan tehdä millä kielellä tahansa.

  Esimerkkejä:

  • Historian tutkimus, joka käsittelee Ruotsin aikaisia tapahtumia Suomessa.
  • Yhteiskuntatieteellinen tutkimus, joka käsittelee ruotsin kielen asemaa Suomessa tai ruotsin- ja suomenkielisten väestöryhmien välisiä suhteita tai eroja Suomessa.

  Apurahaa voidaan myöntää myös vertaileville tutkimuksille, joissa vertailun kohde liittyy ruotsin kieleen tai ruotsinkieliseen kulttuuriin. Esimerkkejä:

  • Vertaileva tutkimus eri maiden kielivähemmistöistä, jossa yksi ryhmistä on suomenruotsalaiset.
  • Kirjallisuustieteellinen tutkimus, jossa vertaillaan eri kirjailijoiden elämää tai tuotantoa ja jossa ainakin yksi kirjailijoista on suomenruotsalainen.

  Poikkeuksia ovat teologia, ympäristötiede, musiikkitiede ja teknologia, joissa ei ole kieleen tai kulttuuriin liittyviä rajoituksia. 

 • Minkä alojen tutkimukseen rahaa voi hakea?

  Apurahaa myönnetään seuraavien alojen tutkimukseen:

   • etnologia
   • folkloristiikka
   • historia
   • kielitieteet (vain ruotsin kieli)
   • kirjallisuustiede ja –historia
   • kirkkohistoria
   • kulttuurihistoria
   • musiikkitiede (Huom. vain Fredrik Paciusta käsittelevä tutkimus ja teokset sekä Paciuksen töiden esittäminen ja muu toiminta Paciuksen hengessä)
   • teknologia
   • teologia
   • yhteiskuntatieteet
   • ympäristötiede
 • Pitääkö osata ruotsia?

  Ei tarvitse. Hakemuksen voi täyttää englanniksi, ruotsiksi, norjaksi tai tanskaksi.

  Hakemusta ei voi täyttää suomeksi koska hakemusten arvioijat eivät välttämättä osaa suomea.

  Itse tutkimus voidaan julkaista millä kielellä tahansa.

 • Missä vaiheessa akateemista uraa apurahoja voi hakea?

  Väitöskirjan tekijä, postdoc-tutkija ja dosentti-tason tutkija voivat hakea tutkimusapurahaa.

  Yliopistonlehtori voi hakea tutkimusapurahaa, jos hänen toimenkuvaansa yliopistolla ei kuulu tutkimusta.

  Professori, jolla on vakituinen virka, ei voi hakea tutkimusapurahaa.

  Yliopistonlehtori ja professori voi hakea apurahaa matkakuluihin tai muihin tutkimukseen liittyviin kuluihin.

  Maisterivaiheen opiskelijat voivat hakea vain Holger Frykenstedtin stipendiä. Tällöin maisterintutkielman aiheena on oltava Suomen kulttuuri, 1700-luvun Ruotsi tai ruotsalainen romantiikka.

 • Voinko hakea apurahaa organisaatiolle?

  Kyllä, mutta ainoastaan yliopiston tai muun organisaation konferenssiin. Tee hakemus organisaation nimellä, älä omalla nimelläsi. Hae apurahaa hakusivun kohdasta ”För organisationer”.

 • Kuinka paljon apurahaa voin saada?

  Apurahaa voi hakea yleensä enintään vuodeksi. Joinakin vuosina sitä voi hakea tietyillä aloilla kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi. Apuraha voidaan myöntää lyhyemmälle ajalle kuin mitä olet hakenut.

  Työskentelyapurahat:

  • väitöskirjatutkijat 2 400 €/kk
  • postdoc-tutkijat 2 800 €/kk
  • dosentit ja varttuneet tutkijat 3 400 €/kk

  Apurahansaaja hoitaa itse pakolliset eläkevakuutusmaksut Melaan (Maatalousyrittäjien eläkelaitos).

  Jos olet vuokrannut tai haluat vuokrata yliopistolta työhuoneen, apurahaa voidaan korottaa vuokrakulujen kattamiseksi.

 • Mille ajalle apurahaa myönnetään?

  Tieteelliset toimikunnat päättävät vuosittain voiko apurahaa hakea yhdeksi, kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi. 

  Sinulle voidaan myöntää apurahaa lyhyemmäksi ajaksi kuin mitä olet hakenut.

 • Voinko saada korvausta työhuoneen vuokrasta?

  Jos haluat vuokrata yliopistolta työhuoneen voit saada työhuonekorvausta. Varmista ensin, että yliopisto perii sinulta vuokraa. 

  Täytä hakulomakkeesta kohta, jossa apurahaa haetaan työhuoneen vuokraa varten. Lisää työhuonekorvaus haettuun apurahasummaan.

  Ennen maksatusta sinun pitää lähettää kopio työhuoneen vuokrasopimuksesta sähköpostitse osoitteeseen sbefxavat@fyf.svif.sls@gninksrof . Työhuonekorvausta ei makseta ilman sopimusta.

  Työhuone SLS:n tiloissa

  Työhuonetta voi hakea, kun vapaita huoneita on käytettävissä. Työhuoneita voivat hakea tutkijat, kulttuurialan toimijat ja mielipidevaikuttajat enintään kolmeksi vuodeksi. Avustuksen saajan työssä on oltava yhteys SLS:n tavoitteisiin ja sovellettaviin rahastoehtoihin. Työhuonetta voivat hakea seuraavat henkilöt:

  Tutkijat, joiden tutkimus koskee ruotsinkielisyyttä Suomessa taloustieteen, etnologian, folkloristiikan, historian, kulttuurihistorian, kirkkohistorian, kirjallisuushistorian, kirjallisuustieteen, musiikkitieteen, pedagogiikan, yhteiskuntatieteiden tai ruotsin kielen alalla.

  Suomessa toimivat ympäristönsuojelun, teknologian, teologian ja journalismin tutkijat.

  Kaunokirjailijat, kuvataiteilijat, säveltäjät, muusikot ja muut kulttuurialan toimijat, joiden työ käsittelee ruotsinkielisyyttä Suomessa.

  Mielipidevaikuttajat joiden työ liittyy ruotsinkielisyyteen Suomessa.

  Lue lisää.

 • Kuinka paljon rahaa SLS jakaa tutkimukseen vuodessa?

  Noin kaksi miljoonaa euroa vuosittain. Vuonna 2021 myönsimme tutkimusta varten 2,6 miljoonaa euroa. 

 • Miten apurahaa haetaan?

  Apurahaa haetaan sähköisesti. Hakuohjeet löytytvät osoitteesta sls.fi ja hakulomakkeet osoitteesta ansokan.sls.fi.  Hakulomakkeen esikatselu aukeaa heti kun hakuaika on alkanut.

  Lue hakuohjeet ruotsiksi tai englanniksi ennen hakemuksen täyttämistä.

  Täytä hakulomake huolellisesti. Kiinnitä huomiota etenkin hankkeen tutkimussuunnitelmaan.

  Liitä hakemukseesi ansioluettelo (CV)Julkaisuluettelon liittäminen hakemukseen on tohtoreille pakollinen. Ansioluettelo ja julkaisuluettelo liitetään hakemukseen ruotsiksi tai englanniksi.

  Mikäli haet rahaa matkakustannuksiin, täytä erillinen lomake nimeltään Understöd för resa, materiel och externa tjänster osoitteessa ansokan.sls.fi.

 • Milloin apurahoja voi hakea?

  Hakuaika helmikuussa: etnologia, folkloristiikka, historia, kielitiede (ruotsin kieli) kirjallisuustiede, kirkkohistoria, kulttuurihistoria, yhteiskuntatieteet.

  Hakuaika syyskuussa: musiikkitiede, teknologia, teologia, ympäristötiede.

 • Milloin päätökset apurahoista tehdään?

  Huhti- ja marraskuussa. SLS:n tieteellinen johtokunta päättää apurahoista ja niistä ilmoitetaan kuukauden loppuun mennessä.

 • Milloin apurahat maksetaan?

  Voit itse valita, kuinka monessa erässä haluat nostaa apurahan. Koko apurahan voi myös nostaa kerralla.

  Sinulla on vuosi aikaa nostaa saamasi apuraha sen myöntämisestä. Maksatuspyyntö tehdään osoitteessa ansokan.sls.fi

  Apurahan nostoon voi saada pyynnöstä vuoden lisäaikaa. Tällöin aikaa apurahan nostamiseen on yhteensä kaksi vuotta. Lykkäystä haetaan sähköpostitse osoitteella sbefxavat@fyf.svif.sls@gninksrof .

 • Miten apurahan käytöstä pitää raportoida?

  Selvitys apurahan käytöstä tehdään viimeistään 14 kuukautta apurahan nostamisesta ansokan.sls.fi-sivuilla.

  Apurahansaajaa muistutetaan puuttuvasta selvityksestä. Selvityksen puuttuminen voi johtaa uuden hakemuksen epäämiseen.

 • Miten myönnetyistä apurahoista tiedotetaan?

  Apurahansaaneiden nimet julkaistaan SLS:n verkkosivuilla.

Tutkimushankkeet

Tutkimushankkeiden hakuaika on maaliskuussa.

Hankkeilla on oltava yhteys ruotsinkielisyyteen Suomessa ja liityttävä SLS:n kiinnostuksen kohteisiin eli historiaan, kirjallisuustieteeseen, yhteiskuntatieteisiin, ruotsin kieleen, etnologiaan, folkloristiikkaan, kirjallisuushistoriaan, kulttuurihistoriaan tai kirkkohistoriaan.

Haku on kaksivaiheinen prosessi. Ensimmäisessä vaiheessa jätetään lyhyt hakemus ja hankesuunnitelma. Näistä hakemuksista seulotaan ne, joilta pyydetään pidempi hankesuunnitelma ja täydellisempi hakemus prosessin toisessa vaiheessa.

Hankkeet voivat koskea yhtä alaa tai olla monitieteisiä. Niiden on perustuttava tieteelliseen tutkimukseen, jonka tavoitteena on luoda uutta tietoa. Varoja voidaan hakea 1–4 vuotta kestäviin hankkeisiin vähintään 100 000 euroa ja enintään 600 000 euroa.

On toivottavaa, että hankkeen tutkijat ovat akateemisen uransa eri vaiheissa.

Yhden hengen hankkeet ovat sallittuja, jos hakija on postdoc-tutkija ja suorittanut tohtorin tutkinnon enintään neljä vuotta sitten. Tohtoriopiskelijat voivat jättää hakemuksen postdoc-tutkimusta varten, jos väitöskirja on esitarkastettu ja tarkastajat ovat sen hyväksyneet.

Hankepäällikön on oltava töissä yliopistossa, korkeakoulussa tai tutkimuslaitoksessa Suomessa tai oltava sidoksissa sellaiseen muulla tavoin. Sama henkilö voi olla hankepäällikkö vain yhdessä hankkeessa. Myönnetyt varat annetaan sille yliopistolle, korkeakoululle tai tutkimuslaitokselle, jonka hankepäällikkö on ilmoittanut hakemuksessa. Hankkeen tutkijat voivat olla sidoksissa muihin yliopistoihin, korkeakouluihin tai tutkimuslaitoksiin Suomessa tai ulkomailla.

Yksi tutkija voi osallistua samanaikaisesti enintään kahteen hankehakemukseen.

Lisätietoa:

Christer Kuvaja
Tutkimusjohtaja
040 152 2314
puevfgre.xhinwn@fyf.svif.sls@ajavuk.retsirhc

Hakemus

Hae apurahaa täällä: ansokan.sls.fi

Lue hakuohjeet ruotsiksi tai englanniksi ennen hakemuksen täyttämistä.

Lisätietoa:

Kajsa Rytikoski
Apurahakoordinaattori
xnwfn.elgvxbfxv@fyf.svif.sls@iksokityr.asjak
sbefxavat@fyf.svif.sls@gninksrof

Päätöksestä tiedottaminen

Kaikille hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse päätöksestä.

Apurahansaajien nimet julkaistaan SLS:n verkkosivuilla.

Sinulle, jolle on myönnetty apurahaa

Otamme sähköpostitse yhteyttä kaikkiin apurahansaajiin. Lisäksi apurahansaajien nimet julkaistaan SLS:n verkkosivuilla. Holger Frykenstedtin stipendirahastosta myönnetyt apurahat julkaistaan ​​myös Suomen Akatemian verkkosivuilla.

Te apurahan maksatuspyyntö hyvissä ajoin, viimeistään kolme viikkoa ennen haluttua maksupäivää.