Tiederahoitus

Bernhard Åström på stenen omringad av två damer

Miten apurahaa haetaan? Kuinka paljon rahaa voin saada? Kokosimme suomenkieliset vastaukset näihin ja muihin apurahanhakijoita usein askarruttaviin kysymyksiin. Kysy rohkeasti lisää! Ja kyllä, palvelemme sinua myös suomeksi.

SLS:n apurahat tieteelliseen tutkimukseen: Usein kysyttyjä kysymyksiä

 • Kuka voi saada apurahaa SLS:ltä?

  Kuka tahansa laadukasta humanistista tai yhteiskuntatieteellistä tutkimusta tekevä tutkija.

  Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) on tieteellinen seura. Tehtävämme on tutkia, säilyttää ja levittää tietoa Suomen ruotsalaisesta kulttuurista ja ruotsin kielestä Suomessa. 

  Tuettavan tutkimuksen aiheen pitää liittyä ruotsin kieleen tai suomenruotsalaiseen kulttuuriin Suomessa. Itse tutkimus voidaan tehdä millä kielellä tahansa.

  Esimerkkejä:

  • Historian tutkimus, joka käsittelee Ruotsin aikaisia tapahtumia Suomessa.
  • Yhteiskuntatieteellinen tutkimus, joka käsittelee ruotsin kielen asemaa Suomessa tai ruotsin- ja suomenkielisten väestöryhmien välisiä eroja Suomessa.

  Apurahaa voidaan myöntää myös vertaileville tutkimuksille, joissa vertailun kohde liittyy ruotsin kieleen tai ruotsinkieliseen kulttuuriin. Esimerkkejä:

  • Vertaileva tutkimus, jossa verrataan keskenään eri maiden kielivähemmistöjä ja jossa yksi vertailtavista ryhmistä ovat suomenruotsalaiset.
  • Kirjallisuustieteellinen tutkimus, jossa vertaillaan eri kirjailijoiden elämää tai tuotantoa ja jossa ainakin yksi kirjailijoista on suomenruotsalainen.

  Poikkeuksia ovat teologia, ympäristötiede, musiikkitiede ja teknologia. Näiden alojen tuettavan tutkimuksen ei tarvitse liittyä ruotsin kieleen tai suomenruotsalaiseen kulttuuriin.

 • Minkä alojen tutkimukseen rahaa voi hakea?

  Apurahaa myönnetään seuraavien alojen tutkimukseen kaikilla kielillä:

  • kirjallisuustiede ja -historia
  • historia
  • kulttuurihistoria
  • teologia
  • kirkkohistoria
  • musiikkitiede (Huom. Vain Fredrik Paciusta käsittelevä tutkimus ja teokset sekä Paciuksen töiden esittäminen ja muu toiminta Paciuksen hengessä.)
  • yhteiskuntatieteet
  • ruotsin kieli
  • etnologia
  • folkloristiikka
  • ympäristötiede
  • teknologia

  Erityisesti ruotsinkieliseen tutkimukseen ja opintoihin suunnatuista apurahoista ja stipendeistä saa lisätietoa SLS:n ruotsinkielisiltä verkkosivuilta.

 • Pitääkö minun osata ruotsia?

  Ei tarvitse. Hakemuksen voi täyttää englanniksi, ruotsiksi, norjaksi tai tanskaksi.

  Hakemusta ei voi täyttää suomeksi. Tämä johtuu siitä, että kaikki hakemusten arvioijat eivät osaa suomea. 

  Itse tutkimus voidaan julkaista millä kielellä tahansa.

 • Missä vaiheessa akateemista uraa apurahoja voi hakea?

  Väitöskirjan tekijä, post doc -tutkija ja dosentti-tason tutkija voivat hakea tutkimusapurahoja.

  Yliopistonlehtori voi hakea tutkimusapurahaa, jos hänen toimenkuvaansa yliopistolla ei kuulu tutkimusta.

  Professorit, joilla on vakituinen virka, eivät voi hakea tutkimusapurahaa.

  Jos yliopistonlehtorin tai professorin työtehtäviin kuuluu tutkimustyötä, hän voi hakea apurahaa matkakuluihin tai muihin kuluihin, kuten arkisto- ja kopiointikuluihin.

  Graduvaiheen opiskelijat voivat hakea vain Holger Frykenstedtin stipendiä. Tällöin pro gradun aiheena pitää olla Suomen kulttuuri, 1700-luvun Ruotsi tai ruotsalainen romantiikka.

 • Voinko hakea apurahaa organisaatiolle?

  Kyllä, mutta ainoastaan yliopiston tai muun organisaation konferenssiin. Tee hakemus organisaation nimellä, älä omalla nimelläsi. Hae apurahaa hakusivun organisaatiot-kohdasta.

  Myös annetun tilinumeron tulee olla organisaation tilinumero.

 • Mihin apurahaa ei myönnetä?

  Emme rahoita pelkästään Ruotsia tai Ruotsin kulttuuria koskevaa tutkimusta. 

  Apurahaa ei myönnetä esimerkiksi tutkimukseen, joka käsittelee Astrid Lindgreniä, koska hän on ruotsalainen. Sen sijaan voisimme rahoittaa tutkimusta, jossa vertailtaisiin Astrid Lindgreniä ja Tove Janssonia, koska Jansson on suomenruotsalainen.

 • Kuinka paljon apurahaa voin saada?

  Esimerkkejä työskentelyapurahoista:

  • väitöskirjatutkijat 2 400 € / kk
  • post doc -tutkijat 2 800 € / kk
  • dosentit ja varttuneet tutkijat 3 400 € / kk
  • tutkimusryhmille tutkimusprojekteihin 100 000–600 000 € (erillinen haku)

  Apurahan saaneiden pitää itse ottaa pakollinen Mela-eläkevakuutus.

  Apurahaa voi hakea yleensä enintään vuodeksi. Joinakin vuosina sitä voi hakea tietyillä aloilla kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi. Varaudu siihen, että apuraha voidaan myöntää lyhyemmälle ajalle kuin mitä olet hakenut.

  Jos olet vuokrannut tai haluat vuokrata yliopistolta työhuoneen, apurahaa voidaan korottaa 7 prosentilla vuokrakulujen kattamiseksi.

 • Mille ajalle apurahaa myönnetään?

  Tieteelliset toimikunnat päättävät vuosittain voiko apurahaa hakea yhdeksi, kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi. 

  Varaudu siihen, että sinulle voidaan myöntää apurahaa myös lyhyemmäksi ajaksi kuin mitä olet hakenut.

 • Voinko saada korvausta työhuoneen vuokrasta?

  Jos olet vuokrannut tai haluat vuokrata yliopistolta työhuoneen, voit saada apurahaan 7 prosentin korotuksen. Varmista ensin, että yliopisto perii sinulta vuokraa. 

  Ruksaa hakulomakkeesta kohta, jossa apurahaa haetaan työhuoneen vuokraa varten. Laske apurahan päälle 7 prosenttia. 

  Ennen maksatusta sinun pitää lähettää kopio työhuoneen vuokrasopimuksesta joko sähköpostilla (sbefxavat@fyf.svif.sls@gninksrof ) tai kirjeitse. Ilman sopimusta työhuonekorvausta ei voida maksaa.

 • Kuinka paljon rahaa SLS jakaa tutkimukseen vuodessa?

  Noin kaksi miljoonaa euroa vuosittain. Vuonna 2018 tuimme tutkimusta 2,1 miljoonalla eurolla.

 • Miten apurahaa haetaan?

  Apurahaa haetaan sähköisellä lomakkeella. Linkki hakemukseen julkaistaan SLS:n verkkosivuilla, kun hakuajat alkavat. 

  Lue hakuohjeet ruotsiksi tai englanniksi ennen hakemuksen täyttämistä.

  Hakulomakkeet löytyvät osoitteesta ansokan.sls.fi. Täytä hakulomake huolellisesti. Kiinnitä huomiota etenkin hankkeen tutkimussuunnitelmaan.

  Liitä hakemukseesi ansioluettelo (CV). Julkaisuluettelon liittäminen hakemukseen on tohtoreille pakollinen. Ansioluettelo ja julkaisuluettelo palautetaan ruotsiksi tai englanniksi.

  Mikäli haet rahaa matkakustannuksiin, täytä sille erikseen tarkoitettu lomake Understöd för resa, materiel och externa tjänster osoitteessa ansokan.sls.fi.

 • Milloin apurahoja voi hakea?

  Hakuaika helmikuussa: etnologia, folkloristiikka, historia, kirjallisuustiede, kirkkohistoria, kulttuurihistoria, ruotsin kieli, yhteiskuntatieteet.

  Hakuaika syyskuussa: musiikkitiede, teknologia, teologia, ympäristötiede.

 • Milloin päätökset apurahoista tehdään?

  Huhti- ja marraskuussa. Päätökset tekee SLS:n tieteellinen toimikunta, ja niistä ilmoitetaan kuukauden loppuun mennessä.

 • Milloin apurahat maksetaan?

  Voit itse valita, kuinka monessa erässä haluat saada apurahan. Koko apurahan voi saada myös kerralla.

  Sinulla on vuosi aikaa nostaa saamasi apuraha eli hoitaa sen maksatus SLS:ltä. Maksatus tehdään ansokan.sls.fi-sivujen kautta.

  Apurahan nostoon voi saada pyynnöstä vuoden lisäaikaa. Tällöin aikaa apurahan käyttämiseen on yhteensä kaksi vuotta. Lykkäystä haetaan lähettämällä sähköpostia SLS:ään (sbefxavat@fyf.svif.sls@gninksrof ).

 • Miten apurahan käytöstä pitää raportoida?

  Selvitys apurahan käytöstä tehdään viimeistään 14 kuukautta apurahan nostamisen jälkeen ansokan.sls.fi-sivuilla.

  Lähetämme apurahansaajalle sähköpostilla muistutuksia puuttuvasta selvityksestä.

Lisätietoa

Lisätietoa suomeksi:

Kajsa Rytikoski
seminaari- ja apurahakoordinaattori
xnwfn.elgvxbfxv@fyf.svif.sls@iksokityr.asjak
sbefxavat@fyf.svif.sls@gninksrof

Lisätietoa ruotsiksi ja englanniksi

Hakemus

Hae apurahaa täällä: ansokan.sls.fi

Lue hakuohjeet ruotsiksi tai englanniksi ennen hakemuksen täyttämistä.