6.3.2020 - 08:56

Tekoäly muunsi Albert Edelfeltin kirjeet helposti luettavaan ja haettavaan muotoon

Kaikki taiteilija Albert Edelfeltin äidilleen lähettämät kirjeet ovat nyt ensimmäistä kertaa luettavissa puhtaaksikirjoitettuina verkossa. Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) hyödynsi tekoälytekniikkaa saadakseen Edelfeltin kirjeet puhtaaksikirjoitettuun muotoon, joka mahdollistaa myös korkeatasoisen tekstinhaun.

Albert Edelfelt kirjoitti vuosina 1867–1901 äidilleen usein monta kertaa viikossa ja kertoi työstään, tapaamistaan ihmisistä sekä päivän tapahtumista Pariisissa, Kööpenhaminassa, Göteborgissa, Tukholmassa, Helsingissä, Berliinissä ja Pietarissa. Kirjeissään Edelfelt kuvaa syvällisesti ja seikkaperäisesti taiteilijaelämäänsä ja elinympäristöään. Hänellä oli laaja tuttavapiiri ja tapana kertoa kuulumisista juurta jaksaen.

− Äidille kirjoitetut kirjeet ovat portti 1800-luvun lopun pohjoismaiseen ja eurooppalaiseen kulttuurihistoriaan, sanoo SLS:n arkiston yksikönpäällikkö Maria Vainio-Kurtakko, joka on yksi Albert Edelfelts brev -verkkojulkaisun päätoimittajista.

Monet 1800-luvun lopun suuret ranskalaiset ja pohjoismaiset nimet asettuvat aivan uuteen valoon Albert Edelfeltin äidilleen kirjoittamissa kirjeissä. Niissä vilahtelee kuvataiteilijoita, kirjailijoita, säveltäjiä, näyttelijöitä, museomiehiä ja poliitikkoja, joita Edelfelt havainnoi terävästi ja sujuvin sanakääntein. Kirjeenvaihto julkaistaan nyt kokonaisuudessaan osoitteessa edelfelt.sls.fi sekä skannattuna että puhtaaksikirjoitettuna.

Kaikki 1 310 kirjettä ja noin 7 000 sivua kirjoitettiin puhtaaksi EU-rahoitteisen Transkribus-tekoälyohjelman avulla. Ohjelma on oppinut lukemaan käsialoja koneellisesti, ja nykytilanteessa ohjelma kirjoittaa puhtaaksi Edelfeltin käsialaa 95 prosentin tarkkuudella. Tämä mahdollistaa tarkat kokotekstihaut. SLS digitoi kirjeet jo 2010-luvun alussa, mutta tuolloin ei vielä löytynyt työkalua, joka olisi luotettavasti kyennyt lukemaan käsin kirjoitettuja kirjeitä. Siksi kirjeet julkaistiin tiivistelminä, joissa oli linkkejä henkilöihin, paikkoihin ja taideteoksiin. Nyt tekstihaut voi kohdistaa koko kirjeeseen. Päivitettyyn julkaisuun on myös lisätty kirjailija Sirpa Kähkösen käännökset 230 kirjeestä, jotka ovat aiemmin julkaistu Anna Kortelaisen toimittamassa teoksessa Niin kutsuttu sydämeni – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen 1873–1901.

– Verkkojulkaisua voivat käyttää kaikki kiinnostuneet, ja se on suunnattu myös eri alojen tutkijoille. Muutamina esimerkkeinä voidaan mainita Pohjois-Euroopan taidepiireistä kiinnostuneet taidehistorioitsijat sekä 1800-luvun suuria yhteiskunnallisia ilmiöitä ja keskusteluja tutkivat historioitsijat. Kirjallisuustieteilijät saavat kirjeistä tietoa Pariisin pohjoismaisen taiteilijayhdyskunnan keskusteluista ja eri kirjailijoiden käsikirjoituksista. Kielitieteilijät voivat analysoida Edelfeltin suomenruotsia ja hänen ranskan, tanskan ja norjan kielen käyttöään kirjeissään, Maria Vainio-Kurtakko sanoo.

Tekstintunnistusohjelma Transkribus on osa READ-hanketta (Recognition and Enrichment of Archival Documents), jota Euroopan unioni rahoitti vuoteen 2019 saakka. Tätä nykyä READ on osuuskunta, jonka osakkaat käyttävät ja kehittävät työkalua itse. Myös SLS on osuuskunnan jäsen.

Albert Edelfelt (1854−1905) on Suomen kaikkien aikojen merkittävimpiä kuvataiteilijoita, ja hän oli jo elinaikanaan kansainvälisesti tunnettu.

– Kirjeiden kirjoittajana Edelfelt on kerrassaan viihdyttävä! Hän on nokkela, hauska ja erittäin sujuvasanainen. Hän osaa kirjoittaa maalailevasti, ja hänen kertomansa asiat on helppo nähdä mielessään, Vainio-Kurtakko sanoo.

Edelfeltin sisar lahjoitti kirjekokoelman SLS:lle vuonna 1935. Käyttörajoitus poistui 50 vuotta myöhemmin vuonna 1985, ja nyt lähes 30 vuotta myöhemmin ne julkaistaan vapaasti käytettävänä verkkojulkaisuna Albert Edelfelts brev (edelfelt.sls.fi). Kansallisgalleria on antanut kuvaoikeudet Edelfeltin teoksiin verkkojulkaisussa, jossa Edelfeltin kirjeet ja taideteokset on koottu yhdeksi kokonaisuudeksi.

 

Lehtikuvia:

”Pariisin Luxembourgin puistossa” on Albert Edelfeltin tunnetuimpia teoksia. Albert Edelfelts brev -verkkojulkaisusta selviää kyseisen teoksen ja kaikkien muiden taiteilijan mainitsemien teosten syntyprosessi aina ensiluonnoksesta lopulliseen maalaukseen. Öljy kankaalle, 141,5 cm x 186,5 cm, Antellin kokoelma, Ateneumin taidemuseo/Kansallisgalleria. Kuva: Hannu Aaltonen

Maria Vainio-Kurtakko opettaa Transkribus-tekstintunnistusohjelmaa lukemaan taiteilija Albert Edelfeltin käsin kirjoittamia kirjeitä. Työkalusta on tullut paljon taitavampi kahden viime vuoden aikana, ja väärin ymmärrettyjen kirjainten osuus on vähentynyt 25 prosentista 5:een. Pöydällä on kopioita Edelfeltin alkuperäiskirjeistä.
Kuva: Janne Rentola/Svenska litteratursällskapet i Finland

Lisää lehtikuvia ja kuvatekstejä voi ladata täältä.

 

Lisätiedot

Maria Vainio-Kurtakko
yksikönpäällikkö
Svenska litteratursällskapet i Finland (arkisto)
znevn.invavb-xhegnxxb@fyf.svif.sls@okkatruk-oiniav.airam , +358 9 618 771 05 tai +358 40 480 1405
sls.fi
edelfelt.sls.fi