Holger Frykenstedtin stipendirahaston apurahat

Apurahoja voivat hakea opinnoissaan menestyneet Suomen yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijat.

Apurahat ovat suuruudeltaan 2 000 euroa. Apurahaa voi hakea Suomen kulttuuria, 1700-luvun Ruotsia tai ruotsalaista romantiikkaa käsittelevään pro gradu -tutkielmaan. 

Oheista opintorekisteriote ja todistus tutkielman aiheen hyväksymisestä.

Tarvitsetko apua tai lisätietoja? Lähetä sähköpostia osoitteeseen sbefxavat@fyf.svif.sls@gninksrof .

Hakuohjeet

Hakemus tehdään osoitteessa ansokan.sls.fi. Hakuaika on syyskuussa.

Hakemuksen voi tehdä ruotsiksi tai suomeksi.

Sinulle, jolle on myönnetty apurahaa

Otamme sähköpostitse yhteyttä kaikkiin apurahaa saaneisiin. Muista pyytää apurahaa hyvissä ajoin, viimeistään kolme viikkoa ennen haluttua maksupäivää.

Apurahojen saaneiden nimet julkistetaan, kun SLS:n tieteellinen lautakunta on päättänyt apurahojen jaosta. Nimet julkaistaan SLS:n verkkosivuilla. Holger Frykenstedtin stipendirahastosta myönnetyt apurahat julkaistaan ​​myös Suomen Akatemian verkkosivuilla.

Apurahojen käytöstä ei tarvitse esittää erillistä selontekoa, mutta sinun on lähetettävä valmis pro gradu -tutkielma osoitteeseen sbefxavat@fyf.svif.sls@gninksrof .

Päätöksestä tiedottaminen

Kaikille hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse päätöksestä.