Namn som kan tolkas som urgermanskt

Publicerad i Studier i nordisk filologi 67 (1987), SSLS 539, s. 27–42.

Utgivningsår
1987
ISBN
  • 978-951-583-330-3
Upphovsrätt
Serie