Kulturgeografiska kartor över svenskfinland

Ahlbäck undersöker Svenskfinlands gränser utifrån en etnologisk och folkloristisk synvinkel genom att se närmare på företeelser inom jordbruket, byggnadsskicket och den primitiva samfärdseln. Hon visar på att språkgränsen mellan finskt och svenskt inte var en kulturgräns.
Author
År 1955 disputerade Ahlbäck med avhandlingen Kökar. Näringslivet och dess organisation i en utskärssocken som utkom i SLS serie Folklivsstudier. Ahlbäck skrev ytterligare tre böcker i samma serie: Kulturgeografiska kartor över svenskfinland 1945, Socklots byrätts protokoll 1971 och Bonden i svenska Finland 1983.

Utgivningsår
1945
ISBN
  • 978-951-583-390-7
Antal sidor
179
Upphovsrätt
Serie