2005

Källan 2005:3

Nationella hjältar, mytiska förebilder
Källan är Svenska litteratursällskapets medlems- och informationstidskrift.
Innehållsförteckning
3 Anna-Maria Åström: Seminariet ”Finlandsbilden och hjältarna” 
5 Elena Hellberg-Hirn: Runeberg och de patriotiska stereotyperna 
18 Sonja Hagelstam: ”Det främmande” och ”det egna”. Bilder av hemlandet i brev från fronten under andra världskriget 
28 Susanne Österlund-Pötzsch: Finlandsbilden hos finlandssvenska ättlingar i Nordamerika 
34 Anne Bergman: Hjältebilden bland finlandssvenskarna 
41 Carola Ekrem: Mannerheim, Moder Theresa och mamma.
41 Skolungdomars hjältar och förebilder 
50 Sven-Erik Klinkmann: Moderna hjältar 
60 Sofie Strandén: ”Gror bragdens ära blott på stridens mark?” Veteraner och lottor berättar om hjältar 
70 Kajsa Wikman: Slaget i Oravais. Regionprofilering och upplevelseturism i landsbygdsmiljö 
77 Pia Maria Ahlbäck: Hjälten och Finlandsbilden. Ansiktet på den nationella bildskärmen 

Utgivare
Utgivningsår
2005
Serie