Elias Lönnrots svenska skrifter. I

Uppsatser och öfversättningar

Till hundraårsminnet av Elias Lönnrot utgavs Lönnrots samlade svenska skrifter. Utgivaren Jenny af Forselles samlar i första bandet uppsatser och översättningar. Materialet har ordnats tematiskt enligt folkloristiska uppsatser, filologi och varia.

Innehåll.
1 Om finnarnes magiska medicin
36 Sampo
38 Tre ord om och ur finska fornsången
55 Ridvala Helka
60 Björnfesten
79 En finsk berättelse
95 Finsk ballad
99 Petter Kettunen
109 Några nyare finska runoförfattare
123 Om närvarande tids poesie hos finska allmogen
145 Om finska ordspråk och gåtor
157 Om den nya under arbete varande Kalevala edition
218 Anmärkningar till den nya Kalevala upplagan
229 Nionde runon i Kalevala
248 Finska runor
268 Klaus Kurck och liten Elin

282 Några ord om finskans, estniskans och lappskans inbördes för-hållande
302 Om ursprunget till finnarnes Hiisi
310 Die Grundziige der finnischen Sprache mit Rücksicht auf den Ural- Altaischen Sprachstamm, von H. Kellgren
314 Finsk litteratur

320 Förord till Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning
322 Psalmografi
348 Några ord om spirituosa och nykterhetsföreningar

Author
Jenny af Forselles (1869–1938) var en av de första kvinnorna i Finland att få en högre akademisk examen. 1904 disputerade hon med avhandlingen i litteraturvetenskap N. Clewberg-Edelcrantz och hans omgifning. af Forselles utgav Elias Lönnrots svenska skrifter som utkom i två band vid SLS (1908, 1911).

Utgivare
Utgivningsår
1908
ISBN
  • 978-951-583-383-9
Antal sidor
355
Upphovsrätt
Serie