Det svunna Grekland

Finska reseskildringar från tiden före massturismen
Grekland är i dag ett av de populäraste turistmålen för resenärer från Finland. Men före massturismen var Grekland ett avlägset resmål, som det bara var ett fåtal förunnat att besöka. Det var också ett annorlunda, mer ursprungligt Grekland som de tidiga resenärerna upplevde och sina intryck beskrev de gärna i reseskildringar och brev, som för första gången nu har samlats i en bok. I sjutton artiklar får vi ta del av resor som gjordes av historiker, arkitekter, forskare, idrottare och författare. Vi möter resenärer från filhellenen August Myhrberg på 1820-talet till författaren Göran Schildt på 1950- och 1960-talen. Utgiven på finska av Finska litteratursällskapets förlag (SKS) 2006
Innehållsförteckning
Björn Forsén: Reseskildringar – en brygga till det svunna Grekland?
Petra Pakkanen: August Myhrberg – grekisk frihetskämpe och hjälteidol
Björn Forsén: Wilhelm Lagus – tidig forskningsresenär i Athen
Leena Pietilä-Castrén: Oscar von Kræmer – som marinofficer i Grekland
Susanne Concha Emmrich: ”Du unga land” – Jac. Ahrenbergs grekiska upplevelser
Erkki Sironen: O.E. Tudeer – forskaren bland folket
Jussi Korhonen: I.K. Inha – Grekland för hundra år sedan
Tero Karasjärvi: John Nylander och det thessaliska kriget
Kenth Sjöblom: Det olympiska äventyret anno 1906
Benedict Zilliacus: Emil Zilliacus – lärdomsdjup och gosselynne
Jussi Willman: Tre män och Minervas uggla – Eino Railos grekiska blixtvisit
Kim Björklund: Vagabond och arkitekt – Hilding Ekelunds strövtåg i Hellas
H.K. Riikonen: V.A. Koskenniemis grekiska sommar
Marjatta Riikonen: Eelis Gulin – som pilgrim i Grekland
H.K. Riikonen: Arvi Kivimaas teaterresa till Grekland 1956
Erkki Sironen: Yrjö Niiniluotos essäer om Grekland
Thomas Henrikson: Göran Schildt – på kryss i homeriska vatten

Redaktör
Utgivningsår
2006
ISBN
  • 951-583-127-X
Antal sidor
344
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
34.00 €
Serie