Brev från Batavia

En resa till Ostindien 1782–1786
Köp
Den svenska botanisten och läkaren Clas Fredrik Hornstedts anteckningar från hans resa till Ostindien 1782–1786 utges i sin helhet försedda med artiklar, kommentarer och de rika originalillustrationerna i färg. Hornstedt reste med Ostindiska kompaniets skepp Sophia Magdalena från Göteborg via Godahoppsudden till Java. Han var den kända naturvetaren Carl Peter Thunbergs elev och avsikten med resan var att samla in exotiska naturalier till de svenska samlingarna. På Java stannade Hornstedt ett år och tillbringade största delen av tiden i huvudstaden Batavia, men gjorde också kortare resor in i landet samt till öarna utanför Javas kust. Speciellt för Hornstedts anteckningar är hans färgrika skildringar av den kinesiska befolkningen i Batavia, framför allt deras religiösa fester, musik och skådespel. Efter återkomsten till Amsterdam reste Hornstedt via Leiden och Haag till Paris, där reseanteckningarna avslutas.
Innehållsförteckning
Nils Erik Villstrand: Clas Fredrik Hornstedt
Christina Granroth: En resa till Ostindien
Christina Granroth & Kees Rookmaaker: "Han var mera egentlig zoolog än botanicus"
Bertil Nordenstam: Clas Fredrik Hornstedt som botanist
Wolfgang Michel: Japansk läkekonst i teckningar av Clas Fredrik Hornstedt
C.F. Hornstedt: Resa åren 1782–83–84–85 och 86

Utgivare
Samarbetsförlag
Utgivningsår
2008
ISBN
  • 978-951-583-160-6
Antal sidor
418
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
42.00 €
Serie