Årsredovisning

Vår årsredovisning innehåller verksamhetens resultat och det ekonomiska utfallet under året.

Ar liten

 Årsredovisning 2021

SLS placeringsportfölj avkastade 22,8 procent under 2021.
Sällskapet styrde sammanlagt 57,9 miljoner euro till allmännyttig verksamhet.

Beställ