Anna Biström, Maren Jonasson

Historiska och litteraturhistoriska studier 94

Teman för HLS 94 är ”galenskap” och gränser – mellan det normala och det avvikande, det galna och det geniala. I artiklar, essäer och översikter diskuteras bland annat olika behandlingsmetoder i mentalvården ur historiskt perspektiv samt kvinnlig galenskap och manlig genialitet i det konstnärliga skapandet. Dessutom ingår texter kring andra ämnen, till exempel en romanförfattares reflexion över året 1918 samt Sara Stridsbergs festtal från SLS årshögtid.

Läs HLS digitalt

Sara Stridsberg: Även om jag förlåter så är det ändå inte förlåtet. Föredrag vid Svenska litteratursällskapet i Finlands årshögtid den 5 februari 2019

Freja Rudels: Gränsöverskridande blivanden. Begär, berättande och etik i Lyra Ekström Lindbäcks Ett så starkt ljus och Hannele Mikaela Taivassalos In transit

Frida Wikström: ”Som ett aprilväder”. Biologiska och somatiska behandlingsmetoder på ett svenskt sinnessjukhus 1935–1945

Kirsi Tuohela: Sammanbrott och tillfrisknanden. Kvinnors livsberättelser om psykiska kriser

Mats Wickström & Johan Ahlskog: ”Vi lever och kommer att leva”. Kommunisten och bildningsborgaren Harri Edgrens kulturkamp för finlandssvenskarnas fortlevnad

Petri Karonen: Anders Chydenius i finländsk och svensk historieforskning och historieskrivning från 1800-talet till i dag

Kjell Westö: Den bortträngda skulden och tvånget att tiga. En romanförfattares anteckningar om det finländska ödesåret 1918

Johanna Holmström: Den sköna, galna flykten. En essä om mitt liv med Sylvia Plath

Agneta Rahikainen: Myten om det galna geniet. Om neurosyfilis i litteraturen och konsten

Siiri Oinonen: Från vattenterapi till elchocker. Chockbehandlingar och andra metoder i finländsk psykiatri cirka 1900–1960

Redaktör
Anna Biström, Maren Jonasson
Utgivningsår
2019
ISBN
978-951-583-473-7
978-951-583-498-0 (PDF)
Antal sidor
243
Bandtyp
Häftad
Serie
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Historiska och litteraturhistoriska studier

I samma serie

Bok

2018

Anna Biström, Maren Jonasson

Bok

2017

Anna Biström, Jennica Thylin-Klaus

Bok

2019

Anna Biström, Maren Jonasson

Bok

2013

Jennica Thylin-Klaus, Julia Tidigs

Bok
oktober

2020

Anna Biström, Maren Jonasson

Bok

2021

Anna Biström, Johanna Wassholm