Jennica Thylin-Klaus, Julia Tidigs

Historiska och litteraturhistoriska studier 88

100-årsminnet av författaren Mirjam Tuominens födelse uppmärksammas med essäer av Tuva Korsström och Monika Fagerholm. Johanna Wassholm skildrar händelserna i Moskva 1812 ur de finska studenterna E.G. Ehrströms och C.G. Ottelins perspektiv. Professorn och kulturpersonligheten Jakov Grot ägnas två artiklar: Kirsti Ekonen presenterar Grot som grundare av Slaviska biblioteket vid universitetet i Helsingfors medan Liisa Byckling redogör för de första åren av vänskapen mellan Grot och J.L. Runeberg. Vesa Oittinen undersöker Finlands intresse för Marx och Marx intresse för Finland under 1800-talet, Fredrik Hertzberg lägger fram nya rön kring modernisten Gunnar Björlings släktbakgrund och Trygve Söderling berättar om reaktionerna på den kontroversielle kritikergiganten Georg Brandes två besök i Finland. Piotr Wawrzeniuk analyserar perceptionen av historia och ras i Finland i polsk militärrapportering under mellankrigstiden. I föredraget från litteratursällskapets årsfest lyfter Allan Rosas fram såväl individens skyldigheter som dennes rättigheter i ett modernt rättssamhälle.

Tuva Korsström: Platsen, texten, minnet
Monika Fagerholm: Bördan av att vara jag
Johanna Wassholm: Rykten och propaganda i världshistoriens virvlar. Två finska studenter i Moskva och Nizjnij Novgorod 1812–13
Liisa Byckling: Jakov Grot och J.L. Runeberg. Vänskap, översättningar och litterära kontakter mellan Finland och Ryssland 1838–1842
Kirsti Ekonen: Jakov Grot: kulturen, nationaliteten och biblioteket
Vesa Oittinen: Marx och Finland – Finland och Marx. Speglingar från 1800-talet
Fredrik Hertzberg: Gunnar Björlings släktbakgrund
Trygve Söderling: ”Brandes, Georg, var här, vältalig, ämabel”. Tidskriftsröster om Brandes två besök i Finland
Piotr Wawrzeniuk: Med udden österut. Historia och ras i Finland i polsk militärrapportering
Allan Rosas: Rättigheter och skyldigheter – tankar kring medborgarskap, solidaritet och civil lydnad. Föredrag vid Svenska litteratursällskapets i Finland årshögtid den 5 februari 2013

Redaktör
Jennica Thylin-Klaus, Julia Tidigs
Utgivningsår
2013
ISBN
978-951-583-267-2
Antal sidor
220
Bandtyp
Häftad
Serie
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Historiska och litteraturhistoriska studier

I samma serie

Bok

2013

Jennica Thylin-Klaus, Julia Tidigs

Bok

2012

Fredrik Hertzberg, Jennica Thylin-Klaus

Bok

2015

Jennica Thylin-Klaus, Julia Tidigs

Bok
oktober

2020

Anna Biström, Maren Jonasson

Bok

2018

Anna Biström, Maren Jonasson

Bok

2017

Anna Biström, Jennica Thylin-Klaus