Jennica Thylin-Klaus, Martin Welander

Historiska och litteraturhistoriska studier 91

Årets Historiska och litteraturhistoriska studier spänner över en mängd ämnen, från den litterära modernismen till det spanska inbördeskriget. Per Erik Ljung undersöker Hans Ruins poetik och hans förhållningssätt till den lyriska modernismen, och Kristina Malmio närmar sig vår tid i sin granskning av brytningen mellan modernism och postmodernism i finlandssvensk prosa. Idealistiska och ideologiska teman i Gösta Ågrens poesi är föremålet för Anna Möller-Sibelius artikel, medan Anders Westerlund studerar paratextuella signaler i Hans Ruins essäsamling Gycklare och apostlar. Claes Ahlund jämför de ideologiska motpolerna Bertel Gripenberg och Ture Nerman.
Två historiska artiklar ingår i HLS. P.M. Mehtonen utgår från den litteratur av Jakob Böhme som på 1700-talet översattes och spreds i form av handskrifter och studerar en ordlista som finns i anslutning till skrifterna. Aleksi Ahtola behandlar Bruno Jalanders arbete som evakueringschef under spanska inbördeskriget och den finländska pressens rapportering.
I boken ingår också fyra insiktsfulla essäer. Agneta Rahikainen undersöker hur Edith Södergran översatts, medan Pia Maria Ahlbäck tar avstamp i en dikt av Rabbe Enckell för att visa hur vetenskaplig auktoritet skapas i språket. Därtill kommer Johan Sténs essä om begreppen esprit de géométrie och esprit de finesse hos Blaise Pascal, samt Krister Nordbergs essä om de dikter som gavs ut i anslutning till valet av Jean Baptiste Bernadotte till tronföljare 1810. Boken inleds med Camilla Wides festtal från SLS årshögtid, som behandlar språklig variation ur ett jämförande perspektiv.
 

Camilla Wide: Din svenska, min svenska, vår svenska – om språklig variation i ett jämförande perspektiv. Föredrag vid Svenska litteratursällskapets i Finland årshögtid den 5 februari 2016
Per Erik Ljung: Poesien som händelse. Hans Ruin vid modernismens tröskel
Kristina Malmio: Mötet mellan lokala och globala rum. Bo Carpelans Axel och Monika Fagerholms Diva som former av kognitiv kartläggning
Anna Möller-Sibelius: ”Slottet av grå verklighet”. Idealism och ideologi i Gösta Ågrens efterkrigstida poesi
Anders Westerlund: Essäistik mellan vetenskap och konst. Paratextuella signaler i Hans Ruins Gycklare och apostlar
Claes Ahlund: Kriget som drama och ideologisk samlingspunkt. Ture Nermans ”Fiender” (1916) och Bertel Gripenbergs Kanonernas röst (1922)
P.M. Mehtonen: Censurens och språkets gränser på 1700-talet. Böhme och de österbottniska mystikernas ordlista
Aleksi Ahtola: Bomber, papperskrig och politiskt spel. Generalmajor Bruno Jalander som evakueringschef i spanska inbördeskriget 1938–1939
Agneta Rahikainen: Ett mått på berömmelse. Edith Södergran i översättning
Pia Maria Ahlbäck: ”O spång av mellanord”. Om auktoritet, bindeord och adress i det vetenskapliga skrivandets materiella praktik
Johan Stén: Förnuft och hjärta. En studie i Pascals rationalitet
Krister Nordberg: En främling presenteras. Dikter till Karl Johan 1810

Redaktör
Jennica Thylin-Klaus, Martin Welander
Utgivningsår
2016
ISBN
978-951-583-346-4
Antal sidor
346
Bandtyp
Häftad
Serie
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Historiska och litteraturhistoriska studier

I samma serie

Bok

2021

Anna Biström, Johanna Wassholm

Bok

2012

Fredrik Hertzberg, Jennica Thylin-Klaus

Bok

2018

Anna Biström, Maren Jonasson

Bok

2015

Jennica Thylin-Klaus, Julia Tidigs

Bok
augusti

2016

Jennica Thylin-Klaus, Martin Welander

Bok

2013

Jennica Thylin-Klaus, Julia Tidigs