Pia Forssell, Derek Fewster

Historiska och litteraturhistoriska studier 84

I årsboken ingår bl.a. Mats Thelanders föredrag den 5 februari: Delad vårdnad och dubbelt medborgarskap – svenskans lott under 200 år. Denna exposé över svensk språkvård är samtidigt ett bidrag till språkvårdens historieskrivning. Den sjuttonårige Anders Törnudds dagbok 1808–1810 presenteras, och Sven Dahlman, aktivist under vinterkriget, kommer till tals. Väinö Linnas författarskap ingår numera i Finlands litterära kanon, och Jyrki Nummi analyserar verkens väg dit. Kontrasterna i Jarl Hemmers diktning blir belysta av Thomas Ek, medan Conny Svensson presenterar den österbottniska författaren Elin Herrgård genom hennes brev. Henrik Degerman bidrar med en heraldisk studie över olika versioner av Finlands vapen under 1800-talet och Liisa Wilska granskar arkitekten och konstnären Frans Nybergs skriftställarskap.

Mats Thelander: Delad vårdnad och dubbelt medborgarskap – svenskans lott under 200 år
Klaus Törnudd: En österbottnisk ynglings dagbok 1808–1810
Henrik Degerman: Storfurstendömets heraldiska arv
Roland Dahlman och Krister Wahlbäck (red.): Finlands sak är vår – frivilligrörelsen i Sverige 1939–1940. Ett vittnesmål från ”propagandachefen” Sven Dahlman
Thomas Ek: Dödsmörk och bländljus. Om dikten Rösterna och polariseringen i Jarl Hemmers författarskap
Jyrki Nummi: Att kanonisera Linna, eller hur man blir nationalförfattare
Conny Svensson: Breven från Elin
Liisa Wilska: Den levande estetiska känslan, sinnet för måttfullhet och trevnad – arkitekten Frans Nyberg som skriftställare och grafiker

Redaktör
Pia Forssell, Derek Fewster
Utgivningsår
2009
ISBN
978-951-583-182-8
Antal sidor
160
Bandtyp
Häftad
Serie
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Historiska och litteraturhistoriska studier

I samma serie

Bok

2014

Jennica Thylin-Klaus, Julia Tidigs

Bok

2010

Julia Tidigs, Stefan Nygård

Bok

2019

Anna Biström, Maren Jonasson

Bok

2012

Fredrik Hertzberg, Jennica Thylin-Klaus

Bok
oktober

2020

Anna Biström, Maren Jonasson

Bok

2011

Stefan Nygård, Julia Tidigs