Anna Biström, Jennica Thylin-Klaus

Historiska och litteraturhistoriska studier 92

Frågor kring nationalism och identitet är spår som följs i årets HLS, i artiklar kring Lars Huldéns poesi, finländsk högerextremism, kanonisk dialog mellan J.L. Runeberg och Juhani Aho, receptionen av Gunnar Björling och Karl H. Wiiks syn på det finländska inbördeskriget. Därtill finns artiklar om Torsten Söderhjelm och hans närmaste krets i Florens samt postmodernism och parodi i romaner av Monika Fagerholm. I HLS ingår också essäer och Kjell Westös festtal från SLS årshögtid.

Läs HLS digitalt

Kjell Westö: Jaguaren och Glitterflickan på Punschverandan – om en litteratur som ofta varit mångsidigare än den själv förstått. Föredrag vid Svenska litteratursällskapets i Finland årshögtid den 5 februari 2017
Anna Tomi: Profet eller arvinge? Gunnar Björling och modernismens figurativa landsflykting
Matias Kaihovirta: ”Det var österns insats också i vårt samhällsliv”. Civilisation, nation och etnicitet i Karl H. Wiiks syn på 1917–1918 års händelser
Henrik Knif: Florens 1908 – konsten, livet och döden. Thyra och Torsten Söderhjelm, Ellen Thesleff och Gordon Craig
Jyrki Nummi: Svanens återkomst. Runeberg, Aho och den kanoniska dialogen
Hanna Lahdenperä och Kristina Malmio: ”Ett brunetternas hjärtlösa skratt”. Postmodernism och parodi i Monika Fagerholms Underbara kvinnor vid vatten (1994) och Diva (1998) 151
Tommi Kotonen: Kampen för den europeiska livsstilen. Drag inom den finlandssvenska högerextrema tankevärlden efter andra världskriget
Nicolas von Kraemer: ”Inte bygger man ett hus genom stridigheter”. Nationalsocialismen på finsk mark
Anna Möller-Sibelius: Nationell diskurs i Lars Huldéns 1960–1970-talspoesi: Mannerheim och Runeberg
Sara Cederberg: Den svenskspråkige von Wright. Det västerländska förnuftets idéhistoria i Georg Henrik von Wrights essäer
Christoffer Sundman: Upplösningen av den finska armén 1901 i ljuset av Bobrikovs dagbok
Max Engman: Peterburgs finska sotare
Johan Wrede: Natur och nation. Om Runebergs republikanska nationalsång

 

Redaktör
Anna Biström, Jennica Thylin-Klaus
Utgivningsår
2017
ISBN
978-951-583-403-4
Antal sidor
406
Bandtyp
Häftad
Serie
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Historiska och litteraturhistoriska studier

I samma serie

Bok

2019

Anna Biström, Maren Jonasson

Bok

2021

Anna Biström, Johanna Wassholm

Bok
augusti

2016

Jennica Thylin-Klaus, Martin Welander

Bok

2014

Jennica Thylin-Klaus, Julia Tidigs

Bok

2013

Jennica Thylin-Klaus, Julia Tidigs

Bok

2010

Julia Tidigs, Stefan Nygård