Jennica Thylin-Klaus, Julia Tidigs

Historiska och litteraturhistoriska studier 89

100-årsminnet av Tove Janssons födelse uppmärksammas med artiklar av Sirke Happonen och Björn Sundmark samt med essäer av Maria Antas, Tuula Karjalainen och Boel Westin. Claes Ahlund behandlar i en artikel Joel Rundt som österbottnisk naturdiktare. Tarja-Liisa Luukkanen studerar i sin artikel de svenskspråkiga teologerna i Lördagssällskapet och deras plats i den teologiska lärdomshistorien. Krister Nordberg behandlar i en essä på vilket sätt föreningen mellan Sverige och Norge 1814 skildrades i dikter. I föredraget från litteratursällskapets årsfest uppmärksammar Clas Zilliacus 100-årsminnet av författaren Guss Mattssons död. Från och med i år publiceras i HLS dels artiklar som har genomgått extern sakkunniggranskning, dels essäer.

Clas Zilliacus: Guss Mattsson i dag. Föredrag vid Svenska litteratursällskapets i Finland årshögtid den 5 februari 2014
Björn Sundmark: Tove Janssons tecknade serie: "Muminfamiljen och havet" (1957). En medieanalys
Sirke Happonen: Blommor, skräck och den bauerska skogens doktrin. Tove Jansson och illustrationens konventioner
Boel Westin: Stenens berättelser. Tove Jansson och idén om den lömska barnboksförfattaren
Maria Antas: Livet i ateljén var ingen fest. Om män som skapar kvinnor i Tove Janssons barndomsskildring Bildhuggarens dotter
Tuula Karjalainen: Tove Jansson och passionen till måleriet
Tarja-Liisa Luukkanen: E.G. Palmén och 1800-talets svenskspråkiga förnyare av teologin. Språkpolitik och religionstolkning som värderingsgrund inom den finländska lärdomshistorien
Claes Ahlund: Vid kärrets rand. Joel Rundt som österbottnisk naturdiktare
Krister Nordberg: Förenom oss Scandier. Dikt och politik 1814

Redaktör
Jennica Thylin-Klaus, Julia Tidigs
Utgivningsår
2014
ISBN
978-951-583-281-8
Antal sidor
176
Serie
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Historiska och litteraturhistoriska studier

I samma serie

Bok

2013

Jennica Thylin-Klaus, Julia Tidigs

Bok

2014

Jennica Thylin-Klaus, Julia Tidigs

Bok

2022

Anna Biström, Johanna Wassholm

Bok

2015

Jennica Thylin-Klaus, Julia Tidigs

Bok

2012

Fredrik Hertzberg, Jennica Thylin-Klaus

Bok

2010

Julia Tidigs, Stefan Nygård