SLS:n toiminnasta

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) on tieteellinen seura. SLS tekee tutkimushankkein ja kulttuuritapahtumin tunnetuksi Suomen ruotsinkielistä kulttuuria ja ruotsin kieltä.

Keskeistä SLS:n toiminnassa on arkistoiminen, tutkimus, kustantaminen ja varainhoito. Työntekijöitä Helsingissä ja Vaasassa on yhteensä noin 80.

Svenska litteratursällskapet i Finland:

  • rahoittaa humanistista ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta
  • dokumentoi Suomen ruotsinkielistä kulttuuria, kieltä ja perinteitä
  • julkaisee humanistista ja yhteiskuntatieteellistä kirjallisuutta
  • julkaisee kansanmusiikkia
  • tuo kulttuuriperintöä sähköisesti saataville avoimen julkaisemisen periaattein
  • ylläpitää tieteellistä kirjastoa
  • jakaa vuosittain kirjallisuuspalkintoja merkittäville kauno- ja tietokirjailijoille.

SLS:n toiminnan ovat mahdollistaneet yksityisten kansalaisten lahjoitukset aina perustamisvuodesta 1885.

SLS on Suomen suurimpia yleishyödyllisiin tarkoituksiin lahjoitettujen varojen hoitajia sekä Suomen ruotsinkielisen kulttuurin tutkimuksen suurin yksityinen rahoittaja.

SLS omistaa ja hallinnoi Svenska kulturfondenia.

SLS perustettiin vuonna 1885 kansallisrunoilija Johan Ludvig Runebergin muistoksi. Keskeisenä kimmokkeena suomalaisuusliikkeen voimistuessa oli ruotsin kielen ja ruotsinkielisen kulttuurin aseman heikentyminen silloisessa Suomessa. Tavoitteet olivat kahtalaiset. Haluttiin dokumentoida kulttuuriaineisto jälkipolville, toisaalta vahvistaa ruotsinkielisen kansanryhmän identiteettiä ja itsetuntemusta. Tuohon aikaan puhuttiin  Suomessa asuvista ruotsalaisista. Käsite ”suomenruotsalainen” yleistyi vasta 1910-luvulla.