Zachris Topelius' tryckta skrifter

Bibliografisk förteckning
Boken är en översikt av de tryckta verken av författaren Zacharias Topelius. I bibliografin ingår verk på svenska och även översättningar.
Author
Birgit Lunelund Grönroos (1906–1972) har sammanställt förteckningen Zachris Topelius’ tryckte skrifter (1954). Hon har även utgett och kommenterat Journal hållen på resan till Canton i China [...] och Per Johan Bladh och Svenska Ostindiska Compagniet åren 1766–84. Tillsammans med Henrik Grönroos utgav hon Förteckning över skrifter rörande Helsingfors universitetsbibliotek, dess samlingar och enskilda bokverk (1947), och själv ytterligare Förteckning över Svenska litteratursällskapets i Finland Runebergsbibliotek.

Samarbetsförlag
Utgivningsår
1954
ISBN
  • 978-951-583-372-3
Antal sidor
219
Upphovsrätt
Serie