Vänskap och makt

Den svenska politiska eliten och upplysningstidens Frankrike
Köp
Under 1700-talets senare del upprätthöll hattpartiet och det svenska hovet livliga förbindelser med Frankrike. Diplomater, aristokrater på resa och officerare i fransk tjänst drog fördel av de politiska allianserna. Kulturella kosmopoliter som Carl Gustaf Tessin, Carl Fredrik Scheffer och Gustav Philip Creutz deltog i det parisiska salongslivet och mötte där författare och upplysningsfilosofer. I boken granskas hur aristokratin utnyttjade de politiska förbindelserna, vilka de intellektuella kontakterna i Frankrike var och de tankar om fädernesland och lojalitet som mötet med den franska kulturen väckte. Distribueras i Sverige av Bokförlaget Atlantis.
Pris och utnämningar
Axel Hirsch pris, Svenska Akademien 2006
Author
Fil.dr Charlotta Wolff (f. 1976) är forskare vid Helsingfors universitet. Hon disputerade 2004 i historia vid Helsingfors universitet med en avhandlingsversion av denna bok. År 2006 tilldelades hon Svenska Akademiens Axel Hirschs pris.

Samarbetsförlag
Utgivningsår
2005
ISBN
  • 951-583-119-9
Antal sidor
450
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
38.00 €
Serie