Jan Häll, 2006

Vägen till landet som icke är

En essä om Edith Södergran och Rudolf Steiner
Med stöd av ett tidigare okänt källmaterial ger idéhistorikern Jan Häll en ny bild av Edith Södergrans liv och diktning när han i denna bok undersöker hennes förhållande till Rudolf Steiners antroposofi, som visar sig vara långt mer genomgripande och varaktigt än man hittills trott. Vägen till landet som icke är är inte en snävt litteraturvetenskaplig studie, utan en brett upplagd biografisk skildring om Södergrans sista år och det djupt gripande själs- och idédrama som leder fram till den avslutande fromma naturdiktningen och som till sist mynnar ut i hennes mest kända och älskade dikt: "Landet som icke är". I samarbete med Bokförlaget Atlantis.
Author
Jan Häll (f. 1955) är fil.dr i idé- och lärdomshistoria. Han har tidigare på Atlantis gett ut den prisbelönade avhandlingen I Swedenborgs labyrint: Studier i de gustavianska swedenborgarnas liv och tänkande (1995). Han har också forskat i bl.a. 1700-talets sektreligiositet, Emilia Fogelklou och Keith Jarrett.

Samarbetsförlag
Utgivningsår
2006
ISBN
  • 951-583-130-X
Antal sidor
298
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
32.00 €
Serie