Urbana odysséer

Helsingfors, staden och 1910-talets finlandssvenska prosa

I Urbana odysséer undersöker Arne Toftegaard Pedersen stadsskildringar och staden som fenomen i 1910-talets finlandssvenska prosa. Helsingfors är den viktigaste staden för de flesta av 1910-talets finlandssvenska författare, men också småstaden har sina skildrare. En kontrast till de finländska städerna är de rafflande skildringarna av New York och Chicago.

Författarna har en ambivalent inställning till den mondäna staden – i många skildringar kastar sig huvudpersonerna in i den nya, fria livsstilen och i det uppsluppna nattlivet, medan andra upplever staden som hotfull och främmande. Tidens sociala omvälvningar leder till en pessimism som tar sig uttryck i en blaserad och ibland rentav uppgiven inställning till livet. I vissa skildringar framställs landsbygden som en tillflyktsort och som en motpol till stadens ytlighet. Typiskt för den finlandssvenska litteraturen är att skärgården får representera det genuina och ursprungliga. 

Pris och utnämningar
Pris ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II, Svenska litteratursällskapet 2008 Prisbelönades för omslag och grafisk formgivning i tävlingen Årets vackraste bok, Kommittén för Finlands bokkonst 2008
Författare
Arne Toftegaard Pedersen, född 1960 på Gylling i Danmark är litteraturvetare och filosofie doktor. I sin avhandling, Det marginaliserede gennembrud. Tre moderne svensksprogede romaner fra 1880-ernes Finland (2002) skriver han om K.A. Tavaststjerna, Alexandra Gripenberg och Ina Lange. Urbana odysséer har uppkommit inom Svenska litteratursällskapets forskningsprojekt Stadens ansikten som verkade mellan åren 2002–2005.

Utgivningsår
2007
ISBN
  • 978-951-583-146-0
Antal sidor
490
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
34.00 €
Serie