1988

Unga spelmän från Österbotten

Köp
Finns även som musikkassett: FMI MC 8.

Esselåtar
1. Koto-Fias polka efter Onni Högnabba, Terjärv, arr. Jonas Borgmästars
2. Smulo miin komp., arr. J. Borgmästars, Esse
3. Annas vals komp. Anna Finell, arr. J. Borgmästars
4. Lill-polskan komp., arr. J. Borgmästars
5. Kafias schottis komp. A. Finell, arr. J. Borgmästars
6. Hjerp-Fars polska komp., arr. Lars Hjerpe, Forsby

Tjöck juniorspelmän
7. Mjölnars Emils schottis komp. Emil Nygård, Lappfjärd
8. Menuett från Tjöck eft. Viktor Hinds, Tjöck, arr. Anders Teir, Närpes
9. Polkett från Mörtmark komp. Viktor Norrback, Mörtmark, arr. A. Teir
10. All världens vald trad. arr. A. Teir
11. Schottis från Tjöck eft. Viktor Hinds, Tjöck, arr. Lars Hjerpe

Malin Storbjörk
12. D-mollspolskan eft. Matt Pensar
13. Komblovalsen trad. Oravais
14. Menuett ur Oravaissvit uppteckn. Lennart Witting

Sida b
Malin Storbjörk
1. Kokkola flickorna trad. Karleby
2. Knäppanpolka trad.

Närpes juniorspelmän
3. Menuett eft. Johan Petter Ragvals, Övermark, arr. A. Teir
4. Valter Enlunds polska trad., arr. Valter Enlund, Lappfjärd
5. Polka eft. Viktor Wahlsberg, arr. A. Teir
6. Schottis eft. J.P. Ragvals, Övermark, arr. A. Teir
7. Kalas polka trad., arr. A. Teir
8. Smess-Häckas livstytje trad., arr. A. Teir

Svanfrid Löv
9. Vi sjunga, vi dansa trad. Hangö
10. Och skulle det sig eft. Jakob Hansson, Lappträsk
11. En gång i min ungdom trad. Borgå
12. Och flickan gångar sig trad. Österbotten
13. Grannas bastun trad. Oravais
14. Sång på jessbåden eft. Johan Johansson-Bränn, Purmo
15. Jag ska köpa mig en ny fiol eft. Johanna Jansson, Jomala
16. Det kommer en skål, eft. Otto Petander, Solf-Sundom
17. Klasin lugga pigon sin eft. O. Petander, Solf
18. Sista trad. Österbotten

Utgivare
Utgivningsår
1988
Cirkapris
5.00 €
Serie