Yrsa Lindqvist (red.) 2008

Tradition och turism på Åland

Att använda kulturarvet
Köp
Hur används traditioner och historia inom turismen på Åland i dag? Vilka är symbolerna för det äkta och genuina? Vad innebär begreppet kulturarv och vilken betydelse har det för den åländska turismen? Historiska minnesmärken, kyrkor och det maritima arvet är centrala delar av den Ålandsbild som man redan tidigt lyfte fram inom turistnäringen på Åland. Ännu i dag är de självklara mål t.ex. på guidade bussturer, även om betoningen och användningen av det förflutna har förändrats. Genom att låta historia och samtid mötas kan man skapa nya upplevelser för både turister och bofasta. För turisterna står hembygdsmuseer och hantverk för det autentiska, för ålänningarna själva blir de ett sätt att stärka den lokala kulturen – de blir viktiga symboler för tradition, kontinuitet och identitet. Artiklarna i boken bygger på ett fältarbete som etnologer och folklorister vid Svenska litteratursällskapets Folkkultursarkiv utfört på Åland. Boken ingår i serien Meddelanden från Folkkultursarkivet.
Innehållsförteckning
Yrsa Linqvist: Tradition och turism på Åland – ett insamlingsprojekt om historia och nutid
Mikael Korhonen: Åland som turistmål
Carola Ekrem: Emil Nervanders konsthistoriska sommarresa till Åland 1871
Carola Ekrem: De åländska kyrkorna och turismen
Carola Ekrem: Kyrkorna i sägentraditionen
Marika Rosenström: Tjärdoft till salu – det maritima kulturarvet i turismens tjänst
Meta Sahlström: Upplevelseturister i eget vardagsrum. Kobbaklintar, N 60*02' E 19*53'
Yrsa Lindqvist: Hantverk som symbol för tradition och kontinuitet
Monica Ståhls-Hindsberg: Att arbeta för hembygden – en presentation av några hembygdsmuseer på Åland
Anne Bergman: En guidetur genom det åländska landskapet
Author
Anne Bergman, fil.mag., arkivarie Carola Ekrem, fil.dr, förste arkivarie Mikael Korhonen, fil.dr, arkivchef Yrsa Lindqvist, fil.lic., arkivarie Marika Rosenström, fil.mag., arkivarie Meta Sahlström, hum.kand., amanuens Monica Ståhls-Hindsberg, fil.mag., arkivarie

Redaktör
Utgivningsår
2008
ISBN
  • 978-951-583-167-5
Antal sidor
240
Bandtyp
Häftad
Cirkapris
28.00 €
Serie