Sveriges Österland

Från forntiden till Gustav Vasa
Köp
Boken är den första i en serie av fyra volymer om det svenska i Finlands historia genom tiderna. Sveriges Österland handlar om Finlands förhistoria, medeltid och 1500-tal. Svenskarna och det framväxande svenska riket etablerar sig öster om Bottniska viken och de områden som först kallades Österland blir riksdelen Finland och småningom en integrerad del av ett nordiskt kungadöme. Boken behandlar de centrala frågorna i Finlands historia, med ett särskilt intresse för förhållandet mellan finskt och svenskt, språk, ekonomi och bebyggelse, kyrklig organisering, förvaltningshistoria och kulturformer både på landsbygden och i städerna. Klassiska tvistefrågor som svenskarnas ankomst till Finland, de första korstågen och ortnamnens vittnesbörd om språk- och bebyggelsehistoria behandlas ingående och arvet från den äldsta svenska tiden framträder här i en mångsidig belysning, utgående från forskningsläget av i dag. I samarbete med Bokförlaget Atlantis.
Author
Kari Tarkiainen (f. 1938), fil.dr, historieforskare, verksam inom arkivväsendet i Sverige och Finland, slutligen som riksarkivarie i Finland 1996–2003. Till hans mest betydande verk hör Finnarnas historia i Sverige 1–2 (1990–93). År 1997 tilldelades han Svenska Akademiens Finlandspris.

Samarbetsförlag
Utgivningsår
2008
ISBN
 • 978-951-583-155-2
 • 978-951-583-585-7
  (PDF)
 • 978-951-583-584-0
  (EPUB)
URN
 • http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-583-585-7
  (PDF)
 • http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-583-584-0
  (EPUB)
Antal sidor
334
Bandtyp
Inbunden
Cirkapris
15.00 €
Serie